BIP
AKTUALNOŚCI
 Spotkanie metodyków - wymiana doświadczeń
07.06.2019
W dniach 05-07.06.2019 r. w CSWL odbyła się wymiana doświadczeń z zakresu działalności szkoleniowo - metodycznej kadry i pracowników RON Sekcji Metodyki Nauczania CSWIiCh oraz CSWL.

W trakcie wizyty zorganizowanej przez Sekcję Metodyki Nauczania naszego Centrum została przeprowadzona narada szkoleniowo – metodyczna na temat „Wnioski i doświadczenia wynikające z  planowania, organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowo - metodycznej w Sekcjach Metodyki Nauczania – wymiana doświadczeń CSWL i CSWIiCh”. Głównym celem narady było rozwiązywanie problemów szkoleniowo – metodycznych i analiza bieżącej sytuacji szkoleniowej w Centrach.

Na początku narady przedstawiciel Wydziału Dydaktycznego ppłk dypl. rez. Piotr Kałuża zapoznał delegację z Wrocławskiego Centrum z zadaniami, przeznaczeniem i strukturą organizacyjną Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. W części głównej narady szef Sekcji Metodyki Nauczania mjr Maciej Kiciński przedstawił analizę i ocenę skuteczności szkolenia metodycznego w CSWL, natomiast szef Sekcji Metodyki Nauczania CSWIiCh mjr Leszek Imiłowski w swoim wystąpieniu skupił się na doświadczeniach i wnioskach wynikających z planowania działalności szkoleniowo - metodycznej w komórkach organizacyjnych CSWIiCh. Kierownik Sekcji Szkolenia na Odległość st. chor. sztab. Ireneusz Hadzicki  w swoim wystąpieniu poruszył również problematykę wykorzystywania e–learningu oraz możliwe kierunki jego rozwoju w planowaniu i realizacji działalności szkoleniowej. Naradę zakończono dyskusją i wnioskami.

W czwartek, 6 czerwca zaprezentowano możliwości wykorzystania bazy dydaktycznej i obiektów szkoleniowych Centrum. Pokazano m.in. - SST Śnieżnik, Jaskier, UST oraz obiekty szkoleniowe Ośrodka Szkolenia w Biedrusku. Na przykładzie wybranych zajęć programowych przedstawiono różnorodność tematyki specjalistycznej, szczebli dowodzenia oraz wykorzystywanego sprzętu wojskowego.

W piątek, 7 czerwca uczestnicy wizyty zostali zapoznani z historią Centrum, którą przedstawił w Sali Tradycji mjr Krzysztof Sałata.

Na zakończenie wizyty delegację przyjął pełniący obowiązki komendanta Centrum ppłk Jarosław Muszyński. W trakcie spotkania przedstawiono komendantowi wnioski z zakresu omawianej problematyki.
.
Zdjęcia: Jacek Mizgała, Jolanta Wojtarska
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych