BIP
AKTUALNOŚCI
Zmiany kadrowe w CSWL
30.05.2019
Pełniący obowiązki komendanta Centrum ppłk Jarosław Muszyński w obecności kierowniczej kadry pożegnał żołnierzy kończących służbę w CSWL.

30 maja 2019 r. w Sali Tradycji CSWL pożegnano żołnierzy odchodzących do innej jednostki wojskowej, a także wręczono akty mianowania żołnierzom wyznaczonym na wyższe stanowiska służbowe.

Na stanowiska służbowe w innej jednostce wojskowej wyznaczono sześciu podoficerów. Zwracając się do żegnanych żołnierzy pełniący obowiązki komendanta ppłk Jarosław Muszyński podziękował za sumienną służbę i życzył aby doświadczenie zdobyte w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych przynosiło dobre efekty w realizacji zadań podczas dalszej służby oraz było powodem do satysfakcji.

Pełniący obowiązki komendanta Centrum wręczył także akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe. Na pierwsze stopnie podoficerskie awansowało czterech starszych szeregowych Centrum.

Podpułkownik Muszyński wręczył także medale za długoletnią służbę wojskową nadane przez Prezydenta RP. Złoty Medal Za Długoletnią Służbę otrzymał st. chor. Zbigniew Kluska, Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę otrzymał st. chor. Sławomir Jachna. Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju nadany przez Ministra Obrony Narodowej otrzymał st. chor. Krzysztof Szumiło.

Serdeczne podziękowania za duże zaangażowanie, sumienne wykonywanie obowiązków służbowych oraz długoletnią służbę i pracę pełniący obowiązki komendanta złożył mł. chor. Michałowi Gołdyń.

Uroczystość w Sali Tradycji była także okazją do podziękowania pracownikom Klubu i Drukarni Centrum z okazji Dnia Działacza Kultury i Drukarza. Podziękowania z rąk komendanta odebrały Dorota Bogdanowicz i Bożena Rynowiecka.

Uroczystość zakończyła się dokonaniem wpisów do księgi pamiątkowej Centrum przez ubywających podoficerów, wykonaniem pamiątkowych fotografii oraz złożeniem osobistych podziękowań odchodzącym i gratulacji mianowanym na wyższe stopnie wojskowe przez zebranych na uroczystości oficerów, podoficerów i pracowników RON.
.
Zdjęcia: Jacek Mizgała
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych