BIP
AKTUALNOŚCI
Bibliotekarze Centrum w Muzeum-Pałacu w Rogalinie
14.05.2019
Po raz szesnasty w całej Polsce od 8 do 15 maja trwają obchody Tygodnia Bibliotek. W tym roku odbywają się pod hasłem: „#biblioteka”.

Głównym celem tego przedsięwzięcia -  jak zaznacza Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich -  jest podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji, a także zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa oraz wieloma innymi działaniami, prowadzonymi przez współczesne biblioteki.

Tradycyjnie już centrowi bibliotekarze włączyli się w organizację obchodów Tygodnia Bibliotek. Biblioteka nie jest jedynie miejscem wypożyczania książek. To instytucja kulturalna, która zachęca do czytelnictwa i do aktywności. Z reguły bibliotekarze pracują pośród regałów, więc w ramach obchodów tegorocznego ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ci z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych postanowili zorganizować ciekawe i pożyteczne wyjazdowe spotkanie z historią i teraźniejszością w Rogalinie. Zaprosili na nie także swoich czytelników – pracowników RON z CSWLąd.

W programie znalazł się m.in. wykład kpt. Moniki Trajdos-Giejdasz dotyczący praktycznej ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego na terenie rogalińskiego pałacu. Wykład poświęcony był przedstawieniu rozwiązań prawnych zmierzających do przeciwdziałania zagrożeniom, powodowanym przez konflikt zbrojny i sytuacje kryzysowe, mogącym spowodować nieobliczalne i nieodwracalne dla kultury oraz dziedzictwa narodowego straty. - Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz jego zabytków jest jednym z trudniejszych wyzwań stojących przed społeczeństwem, a jednym ze środków służących ochronie dziedzictwa kultury jest sfera regulacji prawnych – podkreśliła kapitan. W trakcie wykładu kpt. Trajdos-Giejdasz przedstawiła jak wygląda zakres prawnej ochrony w prawie międzynarodowym, w prawie polskim, a także zasady realizacji tych postanowień w działaniach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Obiektem dla poznania sposobu realizacji ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych był właśnie pałac w Rogalinie, który należy niewątpliwie do jednego z najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej w Polsce. Słuchacze zapoznali się nie tylko z zasadami ochrony, ale również z charakterem i dorobkiem zwiedzanej placówki. Wśród oglądanych atrakcji nie zabrakło oczywiście także biblioteki dawnych właścicieli tej posiadłości – Raczyńskich.

Wrażenia po obejrzeniu pięknych eksponatów muzealnych, możliwość obcowania ze sztuką, wejście w klimat minionej epoki i chwila odpoczynku w cieniu sędziwych dębów rogalińskich (Lecha, Czecha i Rusa) sprawiły, że niewątpliwie wyjazd ten można zaliczyć do niezwykle udanych i pożytecznych. Obok walorów poznawczych i edukacyjnych miał on jeszcze jeden bardzo ważny wymiar – integrację środowiska bibliotekarskiego z czytelnikami.

Pozostając jeszcze przy historii, zapraszamy przez najbliższe dni do naszej Biblioteki w celu obejrzenia wystawy obrazującej dzieje książki – rękopiśmiennej, drukowanej i  elektronicznej.

Z okazji Dnia Bibliotekarza życzymy wszystkim przedstawicielom tego zawodu – zwłaszcza tym z CSWLąd –  satysfakcji z wykonywanej pracy, a także niegasnącego entuzjazmu, wytrwałości i kreatywnych działań w propagowaniu czytelnictwa.
.
Zdjęcia: Jacek Mizgała
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych