BIP
AKTUALNOŚCI
Święto Narodowe Trzeciego Maja
26.04.2019
Żołnierze i pracownicy CSWL podczas uroczystego apelu upamiętnili 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

W tym roku przypada 228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dokument uchwalony 3 maja 1791 r. był pierwszą pisaną Konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. Powstał przy współpracy posłów uczestniczących w pracach Sejmu Wielkiego i całego wspierającego ich środowiska. W piątek, 26 kwietnia 2019 r. w golęcińskich koszarach żołnierze i pracownicy CSWL i SPWL stając do uroczystego apelu złożyli hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mjr. Piotra Grzegorczyka. Meldunek o gotowości do uroczystego apelu z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja przyjął pełniący obowiązki komendanta Centrum ppłk Janusz Duhr.

Zwracając się do uczestników uroczystości ppłk Janusz Duhr podkreślił, że Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku była dokumentem, który przywrócił Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj. Pozostaje ona nadal symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie Rzeczypospolitej.

Podczas uroczystego apelu ppłk Janusz Duhr wręczył także akty mianowania na wyższy stopień wojskowy, podziękowania za duże zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych oraz długoletnią służbę i pracę, oraz pożegnał żołnierzy odchodzących do rezerwy i innych jednostek wojskowych a także pracowników RON kończących swoją pracę w CSWL.

W trakcie uroczystości mjr Krzysztof Sałata odczytał Apel Pamięci, po którym oddana została salwa honorowa. Uroczystość zakończyła wspólna defilada pododdziałów CSWL i SPWL.
 
*****
 
Konstytucja uchwalona 3 maja zawierała wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Między innymi zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto. Aby czuwać nad bezpieczeństwem wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy.

Zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych