BIP
AKTUALNOŚCI
Ćwiczenia służb ratowniczych
16.04.2019
15.04.2019 r. w CSWL przećwiczono funkcjonowanie procedur postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia oraz gotowość na wypadek wystąpienia awarii środowiskowej.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone według scenariusza, który zakładał wypadek cysterny przewożącej ok 8.000 litrów benzyny oraz samochodu ciężarowego marki Star. Na stacji paliw płynnych 14 WOG w wyniku wypadku nastąpiło rozszczelnienie cysterny paliwowej i wydostanie się substancji ropopochodnych do środowiska naturalnego. W wypadku ranny został kierowca wojskowej ciężarówki. Wystąpiło realne zagrożenie wybuchu oparów benzyny. Słoneczna pogoda i wysoka temperatura podczas ćwiczeń nie ułatwiały zadania służbom ratowniczym.

Do przyjazdu służb ratowniczych akcją kierował oficer dyżurny, zabezpieczył teren, wystawił regulację ruchu, która kierowała jednostki ratownicze w miejsce zdarzenia.  Po przyjeździe straży pożarnej przekazał jej niezbędne informacje.

Straż pożarna zabezpieczyła miejsce wypadku oraz przeprowadziła ewakuację najbliższych budynków CSWLąd. Następnie przystąpiła do wyłapywania wypływającej benzyny, uszczelnienia uszkodzonej cysterny oraz przeprowadziła neutralizację zanieczyszczeń ropopochodnych, które w wyniku wycieku mogły przedostać się do środowiska gruntowo-wodnego. Zabezpieczono również studzienki kanalizacji deszczowej, aby zapobiec migracji zanieczyszczeń do sieci kanalizacji deszczowej i wystąpienia szkody w środowisku o znacznym rozmiarze i skutkach.

Zespół ratownictwa medycznego przetransportował poszkodowanego z miejsca wypadku i udzielił mu niezbędnej pomocy medycznej.

Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na miejsce wypadku skierowało JRG 5 oraz specjalistyczną jednostkę ratownictwa chemicznego JRG 6 z Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W działaniach udział wzięły również Zespoły Ratownictwa Medycznego 14 WOG w Poznaniu oraz Wojskowa Straż Pożarna z Biedruska. Działaniami ratowniczymi kierował komendant Wojskowej Straży Pożarnej CSWLąd w Poznaniu.

Proces alarmowania oraz działania ratownicze zostały sprawdzone w realnych warunkach. Cele ujęte w założeniach do ćwiczenia zostały zrealizowane przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa a wypracowane wnioski pozwolą wdrożyć rozwiązania organizacyjne i techniczne zwiększające bezpieczeństwo pożarowe i gotowość  na wypadek wystąpienia zagrożenia dla środowiska w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.
.
Zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz, Jacek Mizgała
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych