BIP
AKTUALNOŚCI
Legia Akademicka w Poznaniu
10.04.2019
Studenci - uczestnicy programu "Edukacja wojskowa dla studentów w ramach Legii Akademickiej" poznają CSWL.

Rozpoczęły się zajęcia w ramach programu Legii Akademickiej dla studentów. Program „Edukacja wojskowa dla studentów w ramach Legii Akademickiej” został uruchomiony w 2017 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów. Pierwsza edycja programu została znakomicie przyjęta przez studentów, ruszyła więc następna II edycja.
    
     Program „Legii Akademickiej” jest adresowany do studentów-ochotników, którzy w trakcie studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe. Po zaliczeniu części teoretycznej na uczelni student - ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych czy ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas przerwy wakacyjnej.
    
     Studenci – ochotnicy prowadzonego przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu programu „Edukacja wojskowa dla studentów w ramach Legii Akademickiej” odwiedzając Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych zdobywają podstawowe informacje dotyczące historii i tradycji Centrum oraz poznają możliwości szkoleniowe, m.in. urządzenia szkolno-treningowego „Śnieżnik”- systemu służącego do szkolenia żołnierzy w różnych warunkach bojowych i na różnych stanowiskach ogniowych.
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych