BIP
AKTUALNOŚCI
Odznaczony za najcenniejszy dar życia
05.04.2019
Krew oddaje od 1998 roku. 4 kwietnia odebrał medal "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu".

Mł. chor. Krzysztof Baranowski jest zastępcą dowódcy Patrolu Rozminowania nr 2 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Przez 21 lat oddał blisko 25 litrów krwi lub jej składników.

     - Do oddawania krwi namówiła mnie starsza siostra i to mnie wciągnęło. Teraz jestem dumny z tego, że w taki sposób mogę pomóc osobom potrzebującym. Uważam, że każdy człowiek powinien to robić, krew to najcenniejszy dar jaki możemy przekazać drugiemu człowiekowi – podkreśla mł. chor. Krzysztof Baranowski. Żołnierz zachęca wszystkich znajomych i kolegów ze służby do oddawania honorowo krwi. Zawsze, jeżeli obowiązki służbowe mu na to pozwalają, bierze udział w zorganizowanych akcjach krwiodawstwa na terenie CSWL.

     Uroczystość wręczenia medalu „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu” odbyła się w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Medal został przyznany przez ministra zdrowia, a wręczony przez zastępcę dyrektora ds. medycznych RCKiK  lek. med. Hannę Skalisz.

     Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” została ustanowiona w 1997 roku i jest nadawana przez ministra zdrowia od 2005 roku wybitnym, honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

Tekst: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz, Jacek Mizgała
.
.
*****
1 marca 2019 roku ruszyła II edycja akcji honorowego krwiodawstwa "SpoKREWnieni Służbą”, w której bierze udział Wojsko Polskie. Żołnierze oraz pracownicy polskiej armii w okresie od 1 marca do 1 września br. będą oddawać krew w regionalnych punktach krwiodawstwa oraz w specjalnie do tego przystosowanych ambulansach. Pierwsze krople krwi już popłynęły, żołnierze zawsze z ogromnym entuzjazmem podchodzą do takich akcji, krew jest najcenniejszym darem jakim możemy się podzielić.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych