BIP
AKTUALNOŚCI
Rzetelna wiedza o BWP
03.04.2019
Przez trzy tygodnie marca w CSWL w Poznaniu dowódcy pododdziałów zmechanizowanych szkolili się na kursie specjalistycznym ze znajomości budowy i eksploatacji BWP.

W czasie szkolenia żołnierze dostali duża dawkę solidnej, rzetelnej wiedzy dotyczącej budowy i eksploatacji BWP oraz uczyli się właściwego wykonywania czynności obsługowych, możliwych do przeprowadzenia na szczeblu kompanii. Obok zajęć praktycznych i teoretycznych dotyczących BWP, realizowane były tematy dotyczące planowania i właściwego przeprowadzania obsługiwań technicznych sprzętu zgodnie z obecnie obowiązującymi doktrynami i przepisami. Dało to żołnierzom szersze spojrzenie nie tylko na problematykę właściwego użytkowania i obsługiwania sprzętu, lecz także na zasady planowania i organizowania eksploatacji na szczeblu kompanii.

     Wykładowcy i instruktorzy Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego z dużym zaangażowaniem wyjaśniali szczegóły konstrukcji BWP oraz uczyli prawidłowo go eksploatować. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne, ponieważ pozwalały one żołnierzom sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną.
    
     Kurs zakończył się 1 kwietnia 2019 roku egzaminem, składającym się z części teoretycznej i praktycznej, który wszyscy żołnierze zdali na wysokim poziomie. Podczas kursu żołnierze dobrze poznali pojazd. Zdobyli wiedzę oraz umiejętności niezbędne w dalszej służbie na zajmowanych stanowiskach, które będą wykorzystywać w codziennym użytkowaniu i obsługiwaniu pojazdu.

Tekst i zdjęcia: mjr Leszek Jaskuła
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych