BIP
AKTUALNOŚCI
Pluton zmechanizowany w natarciu
20.03.2019
19 marca 2019 r. na poligonie w Biedrusku odbyły się zajęcia instruktażowo-metodyczne komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.

Zgodnie z „Planem Zasadniczych Przedsięwzięć na I kwartał” i na podstawie „Planu działalności szkoleniowo – metodycznej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w 2019 roku” zostały zorganizowane i przeprowadzone zajęcia instruktażowo-metodyczne nt.: Organizacja i  prowadzenie zajęć z taktyki w roli kierownika zajęć nt.: „Dowodzenie  plutonem zmechanizowanym w natarciu”. Uczestnikami zajęć byli żołnierze bezpośrednio podlegli komendantowi Centrum, kierownicy cykli przedmiotowych Wydziału Dydaktycznego oraz żołnierze z Cyklu Taktyki.

      Kierownikiem zajęć instruktażowo - metodycznych był mjr Jakub Chęciński - kierownik Cyklu Taktyki, natomiast kierownikiem zajęć programowych, prowadzonych ze słuchaczami Studium Oficerskiego Akademii Wojsk Lądowych z problematyki organizacji, planowania i prowadzenia walki – natarcia w roli dowódcy plutonu zmechanizowanego, na bazie których zostały przeprowadzone zajęcia metodyczne kpt. Robert Nowak - wykładowca Cyklu Taktyki. Nadzór nad organizacją i realizacją zajęć z ramienia komendanta sprawował szef Sekcji Metodyki Nauczania mjr dypl. Maciej Kiciński.

      Zajęcia zostały zrealizowane zgodnie z przyjętą koncepcją i osiągnęły założone cele szkoleniowe. Zapoznano uczestników z wytycznymi komendanta Centrum, podwyższono umiejętności metodyczne i merytoryczne przyszłych kierowników zajęć w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia zajęć ze szkolenia taktycznego, ujednolicono organizację, sposób zabezpieczenia logistycznego i prowadzenia zajęć praktycznych ze szkolenia taktycznego.

      Podsumowując zajęcia pełniący obowiązki komendanta Centrum ppłk dypl. Jarosław Muszyński podkreślił, że nadanie właściwych kierunków prowadzenia zajęć, to niezwykle ważny element prawidłowego funkcjonowania jednostki szkolnictwa wojskowego, jaką jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. - Wnioski i zalecenia z dzisiejszych zajęć zostaną wydane w formie wytycznych do realizacji w działalności szkoleniowo-metodycznej, dając jeszcze lepsze wyniki w szkoleniu – zaznaczył.


Tekst: mjr Maciej Kiciński
Zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych