BIP
AKTUALNOŚCI
Zakończenie zawodów o tytuł najlepszych plutonów w Wojskach Lądowych
14.03.2019
W CSWLąd Poznań inspektor wojsk lądowych gen. brygady Wojciech Grabowski dokonał uroczystego zakończenia Zawodów pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowany.

W  celu oceny  zdolności bojowej oraz wyłonienia najlepszego plutonu w wojskach pancernych, zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych w dniach od 4 do 14 marca 2019 r. na terenie obiektów szkoleniowych CSWLąd w Poznaniu przeprowadzono  „Zawody pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych o wyłonienie najlepszego plutonu w szkoleniu bojowym”.


Konkurencje rozgrywane podczas zawodów:  
•    Sprawdzian (test) ze szkolenia bojowego;
•    Pętla taktyczna obejmująca m.in.:
-    Zajmowanie punktu oporu;
-    Nawiązanie łączności i ewakuacja uszkodzonego pojazdu z drogi marszu;
-    Działanie w rejonie zrzutowiska;
-    Wykonywanie zadań inżynieryjno - saperskich;
-    Obrona punktu amunicyjnego;
-    Pokonywanie niebezpiecznego odcinka terenu;
•    Tor przeszkód;
•    Bieg patrolowy ze strzelaniem;
•    Marsz na orientację;
•    Strzelanie z wozów bojowych w dzień i w nocy;
•    Strzelanie w dzień i w nocy z km i rgppanc. – obsługi z plutonów aeromobilnych;
•    Zajęcie rejonu zbiórki po desantowaniu – plutony aeromobilne;

•    Kierowanie ogniem plutonu w obronie w dzień.
 
    W dniu 14.03.2019 r. na terenie CSWLąd Poznań odbyło się uroczyste zakończenie zawodów o tytuł najlepszego plutonu w szkoleniu bojowym, podczas którego inspektor wojsk lądowych gen. brygady Wojciech Grabowski oraz pełniący obowiązki komendanta CSWLąd ppłk Jarosław Muszyński wręczyli puchary oraz medale dla najlepszych plutonów. W swoim wystąpieniu gen. brygady Wojciech Grabowski zaznaczył, że żołnierze biorący udział w zawodach swoją postawą i zaangażowaniem udowodnili przynależność do ścisłej elity pododdziałów Wojsk Lądowych. Jednocześnie złożył na ręce pełniącego obowiązki komendanta CSWLąd Poznań podziękowania za ogrom pracy włożonej w zorganizowanie, zabezpieczenie i przeprowadzenie zawodów.
.
Po podsumowaniu wyników wszystkich przeprowadzonych konkurencji
poszczególne plutony zajęły następujące miejsca:


- w klasyfikacji plutonów czołgów:

1    miejsce -    plcz z 1 batalionu czołgów Żurawica z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich    -    22 pkt
2    miejsce -    plcz z 1 batalionu czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej Świętoszów z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej    -    19 pkt
3    miejsce -    plcz z  batalionu czołgów 15 Brygady Zmechanizowanej Giżycko z 16 Dywizji Zmechanizowanej     -    15 pkt

- w klasyfikacji plutonów zmechanizowanych:
1    miejsce -    plz z 16 batalionu zmechanizowanego Morąg  20 Brygady  Zmechanizowanej z 16 Dywizji Zmechanizowanej    -    36 pkt
2    miejsce -    plz z 1 batalionu zmechanizowanego Złocieniec 2 Brygady Zmechanizowanej z 12 Dywizji Zmechanizowanej    -    33 pkt
3    miejsce -    plz z 22 batalionu piechoty górskiej Kłodzko z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich    -    28 pkt
4    miejsce -    plz z Akademia Wojsk Lądowych    -    20 pkt
5    miejsce -    plz z 10 Brygady Kawalerii Pancernej Świętoszów z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej    -    11 pkt

- w klasyfikacji plutonów zmotoryzowanych:
1    miejsce -    plzmot z 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej Szczecin 12 Brygady Zmechanizowanej z 12 Dywizji Zmechanizowanej        -    24 pkt
2    miejsce -    plzmot z 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej 17 Brygady Zmechanizowanej Międzyrzecz z 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej        -    8 pkt

- w klasyfikacji plutonów aeromobilnych:
1    miejsce -    plaero z Akademia Wojsk Lądowych    -    28 pkt
2    miejsce -    plaero z 7 batalionu kawalerii powietrznej Tomaszów Mazowiecki z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej     -    26 pkt
3    miejsce -    plaero z 16 batalionu powietrznodesantowego Kraków 6 Brygady Powietrznodesantowej    -    12 pkt

 
    Zawody użyteczno - bojowe są doskonałym sprawdzianem wyszkolenia, przygotowania kondycyjnego oraz umiejętności posługiwania się przydzielonym uzbrojeniem i sprzętem bojowym. Zaangażowanie oraz determinacja żołnierzy była widoczna podczas każdej konkurencji. Czas trwania zawodów, kolejne sprawdziany i zadania do wykonania  stanowiły prawdziwy sprawdzian dla żołnierzy i sprzętu.


Tekst: kpt Monika Trajdos - Giejdasz
Zdjęcia: st. szer. Michał Chudziński (Zespół Reporterski CGDP), Jacek Mizgała (CSWL)

.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych