BIP
AKTUALNOŚCI
Zawody użyteczno-bojowe 2019 w CSWL Poznań. 4 Dzień rywalizacji
08.03.2019
04.03.2019 r. w CSWL rozpoczęła się rywalizacja na zawodach pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych.

 

BIEG PATROLOWY
   Uczestniczy:
- 5 plutonów zmechanizowanych

Konkurencja BIEG PATROLOWY realizowana jest w dwóch etapach. Etap I obejmuje bieg patrolowy na dystansie 3000 metrów wraz ze strzelaniem, a etap II wynik strzelania na celność. W tej konkurencji  o zajętym przez pluton miejscu decyduje czas biegu patrolowego wraz ze strzelaniem oraz wynik strzelania. Wygrywa pluton, który zgromadził największą ilość punktów w dwóch etapach rozgrywanej konkurencji.

STRZELANIE Z WOZÓW BOJOWYCH W DZIEŃ
   Uczestniczą:
- 2 plutony zmotoryzowane

KIEROWANIE OGNIEM PLUTONU W OBRONIE
  Uczestniczą:
- 3 plutony czołgów

     W kierowaniu ogniem uczestniczą etatowe plutony zgodnie z wylosowaną kolejnością startu. Miejscem stawiennictwa jest rejon wyjściowy kompanii (zaprezentowany podczas rekonesansu), w którym pododdział wykonuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem plutonu do kierowania ogniem. Po zameldowaniu przez dowódcę plutonu gotowości do działania, na określony sygnał pluton zajmuje punkt oporu. Ćwiczenie w kierowaniu ogniem rozpoczyna się od zameldowania przez dowódcę plutonu kierownikowi ćwiczenia gotowości do działania (prowadzenia obrony) a poprzedzone zostaje w ramach zawodów działaniem plutonu w rejonie ześrodkowania (wyjściowym). Ogólna ilość uzyskanych punktów zostanie wyliczona na podstawie ilości trafionych celów w polu tarczowym z uwzględnieniem ich ważności. Za cele ważne uznaje się: czołgi i transportery opancerzone wszystkich typów, wyrzutnie ppk i wyrzutnie pocisków rakietowych, granatniki ppanc., działa ppanc., a dla pododdziałów zmechanizowanych, zmotoryzowanych i aeromobilnych dodatkowo karabiny maszynowe.
     Konkurencję wygrywa pluton, który uzyskał największą ilość punktów przy uwzględnieniu punktów karnych wymierzonych za nieprawidłowe działanie w rejonie ześrodkowania (wyjściowym).
.
TOR PRZESZKÓD
   Uczestniczą:
- 3 plutony aeromobilne

Plutony startują drużynami w ubiorze polowym bez broni i oporządzenia.

PRZEBIEG KONKURENCJI
Na torze przeszkód rozgrywane są następujące konkurencje:
•     przerzucanie opony/przenoszenie opony;
•     bieg z akumulatorem;
•     ewakuacja rannego z pola walki;
•     dostarczanie amunicji czołganiem;
•     bieg z belką i 10 brzuszków z belką;
•     pchanie stara 266 na odległość.Tekst: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Zdjęcia: st. szer. Michał Chudziński (Zespół Reporterski CGDP), st. chor. Krzysztof Dzik (CSWL)
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych