BIP
AKTUALNOŚCI
Zawody użyteczno-bojowe 2019 w CSWL Poznań. 1 Dzień rywalizacji
05.03.2019
04.03.2019 r. w CSWL rozpoczęła się rywalizacja na zawodach pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych.

KIEROWANIE OGNIEM PLUTONU W OBRONIE
   Uczestniczą:
- 2 plutony zmotoryzowane
- 3 plutony aeromobilne

W kierowaniu ogniem uczestniczą etatowe plutony zgodnie z wylosowaną kolejnością startu. Miejscem stawiennictwa jest rejon wyjściowy kompanii (zaprezentowany podczas rekonesansu), w którym pododdział wykonuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem plutonu do kierowania ogniem.
Po zameldowaniu przez dowódcę plutonu gotowości do działania, na określony sygnał pluton zajmuje
punkt oporu.
Ćwiczenie w kierowaniu ogniem rozpoczyna się od zameldowania przez dowódcę plutonu kierownikowi ćwiczenia gotowości do działania (prowadzenia obrony)
a poprzedzone zostaje w ramach zawodów działaniem plutonu w rejonie ześrodkowania (wyjściowym).
Ogólna ilość uzyskanych punktów zostanie wyliczona na podstawie ilości trafionych celów
w polu tarczowym z uwzględnieniem ich ważności. Za cele ważne uznaje się: czołgi i transportery opancerzone wszystkich typów, wyrzutnie ppk i wyrzutnie pocisków rakietowych, granatniki ppanc., działa ppanc., a dla pododdziałów zmechanizowanych, zmotoryzowanych i aeromobilnych dodatkowo
karabiny maszynowe.
Konkurencję wygrywa pluton, który uzyskał największą ilość punktów przy uwzględnieniu punktów karnych wymierzonych za nieprawidłowe działanie w rejonie ześrodkowania (wyjściowym).

STRZELANIE Z WOZÓW BOJOWYCH W DZIEŃ

  Uczestniczy:
- 5 plutonów zmechanizowanych

STRZELANIE Z WOZÓW BOJOWYCH W NOCY
   Uczestniczą:
- 3 plutony czołgów


Tekst: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Zdjęcia: st. szer. Michał Chudziński (Zespół Reporterski CGDP)
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych