BIP
AKTUALNOŚCI
PKW Afganistan - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
04.03.2019
W dniu 1 marca 2019 r. w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie odbyły się uroczyste apele i zbiórki. W uroczystościach wzięli również żołnierze z innych krajów.

W bazie wojskowej Bagram apel rozpoczął się złożeniem meldunku Dowódcy PKW płk. dypl. Piotrowi Kriese.
    Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej i podniesieniu flagi państwowej na maszt, oficer wychowawczy kpt. mar. Daniel Mazur odczytał pismo od Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka skierowane do uczestników uroczystości obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, następnie odczytał apel pamięci.
    Dowódca PKW w swoim wystąpieniu podkreślił, że obecnie dla „Żołnierzy Wyklętych”, jest czas zadośćuczynienia. Zwrócił się również do podwładnych:
”..to na Nas spoczywa obowiązek pielęgnowania tej pamięci i przekazania jej następcom, nie pozwólmy by śmierć Żołnierzy Wyklętych poszła na marne”. „Żołnierze zawsze powinni zachowywać się godnie i mieć świadomość znaczenia słów BÓG HONOR OJCZYZNA” - dodał.
    Dowódca PKW wręczył żołnierzom Wojskowe Odznaki Strzeleckie, następnie delegacja dokonała zapalenia znicza w symbolicznym miejscu, upamiętniającym poległych żołnierzy. Uroczystość zakończyło odegranie i odśpiewanie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”.
    W godzinach wieczornych kapelan kontyngentu ks. kpt. Maciej odprawił Mszę Świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych. W swojej homilii podkreślił znaczenie godności człowieka, którą powinien posiadać każdy. Wówczas człowiek jest świadomy własnych wartości, jednak nie wywyższa się z tym nad innymi, gdyż potrafi drugiemu wskazać dobra jakie niesie z sobą życie, darzy szacunkiem innych. Posiada też szacunek dla samego siebie oraz honor i dumę. ”..godność osoby ludzkiej ma podstawę w stworzeniu jej na obraz i podobieństwo Boże, tylko my możemy pozbawić siebie samych godności, natomiast ktoś może nam ją zdeptać, zniszczyć, ale nie może nam jej odebrać” – dodał.

    Na zakończenie Mszy Świętej żołnierze zaśpiewali „Rotę” Marii Konopnickiej - pieśń hymniczną i patriotyczną, której powstanie ściśle wiązało się  z represjami wobec Polaków.
.
Tekst: kpt. mar. Daniel Mazur
Zdjęcia: ppłk Paweł Boruszewski, kpt. mar. Daniel Mazur, kpt. Rafał Puczka, kpt. Marta Sawicka.
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych