BIP
AKTUALNOŚCI
Rozpoczęcie zawodów o tytuł najlepszych plutonów w Wojskach Lądowych
04.03.2019
W CSWLąd Poznań inspektor wojsk lądowych gen. brygady Wojciech Grabowski dokonał uroczystego otwarcia Zawodów pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych o wyłonienie najlepszego plutonu w szkoleniu bojowym.

Celem zawodów jest popularyzacja współzawodnictwa, integracja środowisk żołnierzy Wojsk Lądowych oraz ocena zdolności bojowych pododdziałów wojsk pancernych, zmechanizowanych, zmotoryzowanych i aeromobilnych do działań taktycznych. Ponadto doskonalenie sprawności bojowej i psychofizycznej żołnierzy. W zawodach uczestniczą etatowe plutony wyłonione drogą wewnętrznych eliminacji na szczeblu brygad/dywizji oraz AWL.
 
      Konkurencje rozgrywane podczas zawodów:  
•    Sprawdzian (test) ze szkolenia bojowego;
•    Pętla taktyczna obejmująca m.in.:
-    Zajmowanie punktu oporu;
-    Nawiązanie łączności i ewakuacja uszkodzonego pojazdu z drogi marszu;
-    Działanie w rejonie zrzutowiska;
-    Wykonywanie zadań inżynieryjno - saperskich;
-    Obrona punktu amunicyjnego;
-    Pokonywanie niebezpiecznego odcinka terenu;
•    Tor przeszkód;
•    Bieg patrolowy ze strzelaniem;
•    Marsz na orientację;
•    Strzelanie z wozów bojowych w dzień i w nocy;
•    Strzelanie w dzień i w nocy z km i rgppanc. – obsługi z plutonów aeromobilnych;
•    Zajęcie rejonu zbiórki po desantowaniu – plutony aeromobilne;
•    Kierowanie ogniem plutonu w obronie w dzień.


      Na uwagę zasługuje fakt, że w zawodach bierze udział blisko 400 żołnierzy i ponad 80 jednostek sprzętowych.   
  
     Inspektor Wojsk Lądowych gen. bryg. Wojciech Grabowski oraz pełniący obowiązki komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych ppłk Jarosław Muszyński życzyli powodzenia wszystkim uczestnikom zawodów.
.
Tekst: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Zdjęcia: st. szer. Michał Chudziński (Zespół Reporterski CGDP), Jacek Mizgała (CSWL)
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych