BIP
AKTUALNOŚCI
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
01.03.2019
- Chylimy czoła przed Żołnierzami, którzy nie pogodzili się z komunistyczną rzeczywistością i zdecydowali się na kontynuację walki o suwerenność Ojczyzny - zaznaczył minister Obrony Narodowej w liście skierowanym do uczestników uroczystości.

1 marca w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku pełniącemu obowiązki komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych podpułkownikowi Jarosławowi Muszyńskiemu przez dowódcę uroczystości majora Krzysztofa Cydzika.
.
     Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej i podniesieniu flagi państwowej na maszt major Krzysztof Sałata odczytał pismo od ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka skierowane do uczestników uroczystości obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, następnie odczytał Apel Pamięci.


    Podpułkownik Jarosław Muszyński w swoim wystąpieniu zaznaczył, że obchodzone święto to wyraz hołdu dla żołnierzy konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych oraz za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.
 
    Zgodnie z ustawą z 3 lutego 2011 roku dzień 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto państwowe w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego. Uroczystość w CSWL swoją obecnością zaszczycił „Żołnierz Wyklęty” generał brygady w st. sp. Jan Podhorski pseudonim „Zygzak”.
   
    Generał Jan Podhorski walczył m.in. w powstaniu warszawskim w Pułku im. gen. Władysława Sikorskiego, który żołnierze nazywali Pułkiem „Sikory”. Oddział walczył w okolicach Domu Technika przy ul. Czackiego. Powstańcy z tego oddziału zasłynęli m.in. udanym atakiem na Pocztę Główną, podczas którego zdobyli broń i mundury niemieckie. Jan Podhorski był w pułku dowódcą drużyny szturmowej. Pod koniec powstania, we wrześniu 1944 r. walczył w kompanii „Ziuk”, natomiast po kapitulacji wszedł w skład kompanii osłonowej „A” dowodzonej przez porucznika „Kulawego”, który nadzorował ewakuację powstańców i ludności cywilnej ze stolicy. Następnie do połowy 1945 r. przebywał w niewoli niemieckiej w stalagu IV B Mühlberg w Zeitha¬in nad Łabą. Po powrocie do Poznania rozpoczął studia na Wydziale Rolno-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W grudniu 1946 r. aresztowany za działalność w Młodzieży Wszechpolskiej i skazany na trzy lata więzienia, wyrok odbywał we Wronkach. Od 1993 r. jest prezesem Okręgu „Wielkopolska” Związku Żołnierzy NSZ w Poznaniu.

    Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych klub CSWL uhonorował „wyklętych” przedstawieniem artystyczno-edukacyjnym, występem wokalno-muzycznym dzieci z Zespołu Szkół im. 7. Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich w Biedrusku oraz występem kadetów kursu muzyków SPWLąd.

Tekst: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz, Jacek Mizgała
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych