BIP
AKTUALNOŚCI
Same, ale nie samotne
25.02.2019
18 żołnierzy Centrum obecnie wykonuje zadania na rzecz sił koalicji międzynarodowej i lokalnej społeczności, w ramach IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego biorącego udział w misji Resolute Support (RSM), pod dowództwem płk dypl. Piotra Kriese.

Udział w misji wymaga profesjonalnego przygotowania, oraz niezwykłego hartu ducha i odwagi, ale nie tylko od żołnierzy lecz także od ich rodzin. Misja jest wyzwaniem dla całej rodziny. Żony żołnierzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że gdy na życiowego partnera wybiera się mężczyznę w mundurze, to codzienność u jego boku nigdy nie będzie zwyczajna. Zdają sobie sprawę, że ich mężowie nie pracują, lecz służą, a wartości, jakie im przyświecają, powinny z nimi dzielić.

     Podczas gdy żołnierze Centrum pełnią służbę na misji w Afganistanie ich rodziny wspierają się wzajemnie, ale mogą również liczyć na pomoc i wsparcie ze strony jednostki wojskowej. 23 lutego 2019 r. żony i bliscy żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych przyjęli zaproszenie pełniącego obowiązki komendanta podpułkownika Jarosława Muszyńskiego. W CSWL na bliskich żołnierzy czekała miła niespodzianka – wideokonferencja z żołnierzami w Afganistanie. Był to czas na wzajemne rozmowy i ogromne pozytywne emocje. Na koniec spotkania dowódca kontyngentu pułkownik Piotr Kriese podziękował bliski podległych mu żołnierzy za przybycie.

     Rodziny uczestników misji przez czas jej trwania mają możliwość korzystania z opieki psychologicznej, prawnej, logistycznej, odpowiednio do zaistniałych potrzeb. Wobec rodzin podejmowane są również działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom rozłąki. Rodziny są przygotowywane na powrót żołnierza już podczas trwania misji. Takie psychoedukacyje spotkanie psychologa CSWL Marzeny Kościelniak z rodzinami poświęcone roli rodziny we wspomaganiu adaptacji współmałżonka po powrocie z misji, było drugą częścią wizyty żon i bliskich naszych żołnierzy w Centrum. W trakcie spotkania psycholog przedstawiła uczestniczkom podstawowe zjawiska psychologiczne związane z uczestnictwem w misjach wojskowych. Zarówno normalne i naturalne zmiany, które mogą się pojawić u powracających żołnierzy jak i symptomy, które powinny niepokoić i skłonić do szukania pomocy. Rodziny otrzymały też wskazówki co do sposobu radzenia sobie w czasie trwania misji męża jak i po jego powrocie.

Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych