BIP
AKTUALNOŚCI
Ja żołnierz Wojska Polskiego, PRZYSIĘGAM!
22.02.2019
22 lutego 2019 r., na placu apelowym Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu elewi służby przygotowawczej złożyli przysięgę wojskową.

Uroczystość rozpoczęła się dokładnie o godzinie 10.00 od złożenia meldunku pełniącemu obowiązki komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych podpułkownikowi Jarosławowi Muszyńskiemu przez dowódcę uroczystości majora Janusza Dziombę.
    
     Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawicieli służb mundurowych, władz państwowych i samorządowych miasta Poznania, szkolnictwa, duchowieństwa, a także prezesi i dyrektorzy stowarzyszeń i kół związków żołnierzy Wojska Polskiego, kombatanci, weterani, rodziny i przyjaciele składających przysięgę.

      Po serdecznym przywitaniu gości przed front szyku wystąpił poczet sztandarowy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz bloki przysięgających. Na komendę dowódcy uroczystości przysięgający żołnierze zdjęli z głów berety, unieśli do góry prawe dłonie i powtórzyli słowa przysięgi: „Ja żołnierz Wojska Polskiego, PRZYSIĘGAM!...”. Tysiące zgromadzonych gości na placu apelowym w milczeniu i skupieniu słuchało roty przysięgi wypowiadanej przez żołnierzy. Zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych dostąpili szeregowi elewi: Kacper Kurkierewicz, Jacek Bernacki, Waldemar Zawadzki, Kamil Przybylak. Słowa roty przysięgi od przysięgających żołnierzy odebrał pełniący obowiązki komendanta CSWL podpułkownik Jarosław Muszyński. Przysięgającym żołnierzom błogosławieństwa udzielili: ksiądz kapitan Tomasz Wola i ksiądz podporucznik Arnold Zimnicki. Najlepsi spośród przysięgających odebrali wyróżnienia, a ich rodzice i bliscy specjalne podziękowania za trud wychowania wspaniałych, młodych Polek i Polaków. Listy gratulacyjne otrzymali szeregowi elewi: Kacper Kurkierewicz, Paula Mejza, Paweł Kulbarsz, Zbigniew Juszkiewicz, Michał Wróbel, Dawid Bednarz.

     - Przed chwilą wypowiedzieliście bardzo ważne słowa. Słowa o wielkiej mocy, przesycone ogromnym patriotyzmem. Słowa niezwykłe, bo stanowiące jedyne w swoim rodzaju przyrzeczenie „... za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić”. Składając przysięgę, staliście się współodpowiedzialni wobec narodu za jego bezpieczeństwo – powiedział w swoim przemówieniu do przysięgających żołnierzy pełniący obowiązki komendanta CSWL podpułkownik Jarosław Muszyński. – Dziś z dumą możecie nosić mundur z biało-czerwoną flagą i z godnością reprezentować wartości i ideały, o które walczyły kolejne pokolenia Polaków. Żyjemy dziś w wolnym kraju, którego bogata historia niejednokrotnie okupiona została krwią swoich obywateli. To my jesteśmy odpowiedzialni za to aby kolejna danina krwi nie była konieczna, to my odpowiadamy za nasze bezpieczeństwo – zaznaczył. - Wypowiadając słowa roty przysięgi staliście się pełnowartościowymi żołnierzami Rzeczypospolitej i podjęliście wielkie zobowiązania. Wzięliście na siebie obowiązek kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego – podkreślił komendant.

      Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, a także popisowy występ kadetów kursu muzyków wojskowych Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych, którymi dyrygował szeregowy kadet Piotr Dziadkowiec oraz pokaz wyszkolenia żołnierzy CSWL i możliwości Kołowego Transportera Opancerzonego „ROSOMAK”.

Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych