BIP
AKTUALNOŚCI
ROCZNA ODPRAWA ROZLICZENIOWO-ZADANIOWA W CSWL
14.02.2019
14 lutego br., odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Podsumowano rok 2018 oraz postawiona zadania na rok 2019.

Odprawę rozpoczęły wystąpienia zaproszonych gości. Przedstawiciel Wojskowej Prokuratury w Poznaniu zapowiedział gotowość do pomocy przy przeprowadzaniu szkoleń i działań prewencyjnych wzmacniających dyscyplinę w poznańskim Centrum, natomiast przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej omówił stan przestępczości i dyscypliny w CSWL w ubiegłym roku. Obaj ocenili dyscyplinę Centrum na poziomie dobrym, podkreślając ważność działań profilaktycznych w codziennej działalności służbowej.

     Pełniący obowiązki komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych podpułkownik dyplomowany Jarosław Muszyński wysłuchał wystąpień szefów komórek organizacyjnych CSWL i komendanta SPWL. Bezpośrednio podlegli komendantowi omówili wykonanie zadań przez podległe im komórki organizacyjne w 2018 roku, przedstawili wnioski z bieżącej działalności, jak również obszary, które muszą jeszcze poprawić w swoim funkcjonowaniu. Przedstawili także zadania na rok 2019.
   
     Po wysłuchaniu meldunków z rozliczenia zadań w komórkach wewnętrznych Centrum podpułkownik dyplomowany Jarosław Muszyński dokonał podsumowania realizacji zadań w 2018 roku. Główny wysiłek był skierowany na utrzymanie zdolności szkoleniowych zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych. Wśród najważniejszych zadań zrealizowanych w Centrum ppłk Muszyński wymienił: szkolenie podchorążych AWL i WAT, oraz żołnierzy i pracowników RON na różnych kursach, przeprowadzenie zawodów wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych o wyłonienie najlepszego plutonu w szkoleniu bojowym, organizacja i przeprowadzenie „Finału Konkursu o Miano Najlepszego Kierowcy Wojsk Lądowych”, Mistrzostwa WP w tenisie stołowym, przeprowadzenie kursu Patrol, trening sztabowy pk. WARTA 18. Zwrócił uwagę, że w wyniku realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w CSWL i SPWL przeszkolono ponad 10 tysięcy żołnierzy.

     Podpułkownik Muszyński podziękował za wysiłek szkoleniowy i trud włożony w realizację zadań. Zaznaczył, że w 2019 standardy odnośnie wykonywania zadań, przestrzegania dyscypliny będą nadal utrzymywane na jak najwyższym poziomie. Podkreślił że głównym zadaniem w 2019 r. będzie realizowanie procesu kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami rozwoju zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, z uwzględnieniem wymagań, wniosków oraz doświadczeń wynikających z realizacji zadań w układzie narodowym, międzynarodowym i sojuszniczym. Główny wysiłek szkoleniowy  w 2019 r. ukierunkowany będzie na optymalizację procesu szkolenia poprzez racjonalne wykorzystanie posiadanych środków oraz urządzeń szkolno-treningowych, przygotowanie metodyczne kadry dydaktycznej i dowódców do realizacji procesu szkolenia oraz przygotowanie merytoryczne i metodyczne słuchaczy.

     Podpułkownik Muszyński wręczył także Puchar Komendanta Centrum w ramach współzawodnictwa sportowego komórek organizacyjnych CSWL w konkurencjach: tenis stołowy, piłka siatkowa, biegi przełajowe, pływanie, strzelanie z kbk AK/Beryl, strzelanie z broni etatowej PW-83, pokonywanie OSF, bieg patrolowy, bieg na orientację, wielobój żołnierski, siatkówka plażowa, futsal, najlepsi w 2018 roku to: I miejsce Batalion Zabezpieczenia Szkolenia,  II miejsce Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego, III miejsce Wydział Dydaktyczny.
 
Tekst: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Zdjęcia: Jacek Mizgała
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych