BIP
AKTUALNOŚCI
Dyscyplina kierowców
30.01.2019
29 stycznia br., w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych odbyła się analiza dyscypliny kierowców za 2018 rok.

Po wprowadzeniu dokonanym przez szefa Sekcji Logistyki mjr. Macieja Łukarskiego, roczną analizę dyscypliny przedstawił oficer Sekcji kpt. Marcin Mrugalski. Ocenie poddano między innymi poziom dyscypliny wśród kierowców, stan dyscypliny szkoleniowej, omówiono eksploatację w 2018 roku i przedstawiono wnioski wynikające z działalności w ubiegłym roku. Głos zabrali także zaproszeni goście z Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu. Przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej dokonał podsumowania roku 2018 w kontekście popełnionych przestępstw i wykroczeń na pojazdach mechanicznych, a także przedstawił wnioski, jakie można wyciągnąć w oparciu o statystyki.
     Analizę podsumował pełniący obowiązki komendanta Centrum ppłk dypl. Jarosław Muszyński. Komendant podziękował kierowcom za realizację zadań jakie przed nimi stały w 2018 r., wzorową postawę żołnierza kierowcy oraz utrzymanie wysokiej sprawności technicznej powierzonego sprzętu.
     Analiza dyscypliny zakończyła się wyróżnieniem najlepszych kierowców Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, oraz najlepszych kierowców w poszczególnych pododdziałach.
 
Najlepsi kierowcy CSWL w roku 2018:
•    Najlepszy kierowca pojazdów kołowych
         st. szer. Marcin Nowicki
•    Najlepszy kierowca pojazdów specjalnych
         szer. Krzysztof Kudłaty
•    Najlepszy kierowca pojazdów gąsienicowych
         st. szer. Dariusz Rosikiewicz
 
Najlepsi kierowcy w pododdziałach:
•    szer. Karol Tomczak – 21 krem;
•    st. szer. Rafał Rosiński – 22 kzaop;
•    st. szer. Maciej Baumgart – 24 kzs;
•    st. szer. Jacek Bogaczyk – 25 kzs;
•    st. szer. Paweł Ratajczak – 26 kzs;
•    st. szer. Marcin Grześkowiak – 27 kzs;
•    st. szer. Dawid Beczek – 28 krem;
•    st. szer. Marcin Jóźwiak – Ośrodek Szkolenia
 

Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
 
 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych