BIP
AKTUALNOŚCI
Nowy rok szkolenia w Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego
29.01.2019
Rozpoczął się kolejny rok szkolenia słuchaczy w Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego w ramach zajęć programowych i kursów specjalistycznych.

Jest to między innymi, związane z pobytem w naszym Centrum podchorążych z WAT a także prowadzonymi kursami kierowców podwozia BAZ 5937/5939 oraz KTO WEM Ryś.
     Należy zauważyć, że kształcenie podchorążych WAT miało szczególny charakter, gdyż brały w nich udział grupy szkolne o różnych specjalnościach: od informatyków i elektroników, po specjalności budowy maszyn i logistyczne. Słuchacze poszerzali swoje wiadomości ze znajomość budowy i eksploatacji wozów bojowych i sprzętu logistycznego oraz uczyli się wykonywać czynności obsługowe. Nie obyło się również bez zajęć dotyczących ewakuacji wozów bojowych oraz różnych metod holowania pojazdów. Ciekawa była tematyka zajęć dotyczących przygotowania do pracy i wykorzystania w praktyce ruchomych czołówek technicznych WOP, WRP itp. Dla wielu z podchorążych było to pierwsze spotkanie z tego typu sprzętem.
     Wykładowcy i instruktorzy Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego, z dużym zaangażowaniem wyjaśniali zawiłości konstrukcji pojazdów oraz uczyli prawidłowo je eksploatować. Dzięki temu zostało rozwiane wiele wątpliwości dotyczących zasad dobrego użytkowania pojazdów. Jak twierdzi kierownik Cyklu, mjr Henryk Pawlun - Posiadamy w cyklu dobrą kadrę dydaktyczną z wieloletnim stażem i dużym doświadczeniem, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować na dobrym poziomie różne formy zajęć, nawet wtedy gdy grupy szkolne są liczne lub gdy wystąpią losowe awarie sprzętu.
     Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne, na których słuchacze mogli zapoznać się z budową i obsługą różnorodnych pojazdów – od kuchni polowej poczynając poprzez czołgi i BWP, a kończąc na najnowszych KTO Rosomak.
     Obok tych zajęć prowadzono wiele kursów specjalistycznych, m.in. kursy kierowców podwozia BAZ 5937/5939 oraz kierowców KTO WEM Ryś. W trakcie ich trwania kandydaci na kierowców uczą się budowy pojazdów oraz zasad ich właściwego użytkowania i obsługiwania. Są to szczególne kursy, gdyż ilość tego typu pojazdów w naszym wojsku jest niewielka, stąd nie częste ich organizowanie.

Tekst i zdjęcia: mjr. Leszek Jaskuła
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych