BIP
AKTUALNOŚCI
Kurs instruktorsko-metodyczny
28.01.2019
Jak co roku w styczniu w batalionie zabezpieczenia szkolenia odbył się kurs instruktorsko-metodyczny.

W dniach 24-25.01.2019 r. w batalionie zabezpieczenia szkolenia odbył się kurs instruktorsko-metodyczny. Pierwszego dnia przeprowadzono zajęcia dla grupy dowódców plutonów, natomiast w  drugim dniu szkolenia dla grupy dowódców drużyn oraz kierowników obsług i warsztatów. W tematykę zajęć oraz ich przebieg wprowadził słuchaczy kursu dowódca batalionu zabezpieczenia szkolenia ppłk Rafał Matera.

     Wszystkie zajęcia zrealizowane w ramach kursu były ukierunkowane na doskonalenie merytoryczne i metodyczne uczestników oraz przygotowanie ich do bieżących i perspektywicznych potrzeb szkoleniowych. W ramach zajęć dowódcy plutonów doskonalili umiejętności dotyczące opracowywania dokumentacji na szczeblu plutonu a dowódcy drużyn zapoznawali się ze sposobami prowadzenia szkolenia na punkcie nauczania podczas zajęć ze szkolenia strzeleckiego. Obie grupy zapoznały się ze zmianami w realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych. Wszyscy uczestnicy kursu wzięli udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania broni osobistej do wykonywania zadań ogniowych z wykorzystaniem między innymi trenażera Cyklop, przeznaczonego do nauki, kontroli i oceny dokładności celowania.Tekst i zdjęcia: plut. Krzysztof Płaszczewski
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych