BIP
AKTUALNOŚCI
Podchorążowie WAT na poligonie w Biedrusku
25.01.2019
W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych trwa intensywne szkolenie praktyczne podchorążych V roku studiów na Wojskowej Akademii Technicznej.

Wykładowcy i instruktorzy Cyklu Taktyki Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych przygotowują podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej do realizacji procedur dowodzenia drużyną w różnych działaniach taktycznych. Podczas zajęć z mł. chor. Dawidem Wrońskim – instruktorem Cyklu Taktyki podchorążowie wykonują różne czynności związane z działaniem żołnierza i drużyny zmechanizowanej na polu walki: przygotowują drużynę do natarcia, stawiają rozkaz bojowy do natarcia, wychodzą na linię ataku, prowadzą obserwację i ubezpieczenie, stawiają rozkaz bojowy do obrony i prowadza walkę obronną.
     Podczas szkolenia w CSWL w Poznaniu podchorążowie WAT przygotowywani są także do  realizacji procedur dowodzenia drużyną, grupą zadaniową, w trakcie realizacji zadań w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Podczas zajęć z instruktorem Cyklu Taktyki plut. Piotrem Derkacz podchorążowie poznają charakter oraz podstawowe zasady użycia i działania pododdziałów kontyngentu wojskowego w czasie działań pokojowych i stabilizacyjnych, procedury związane z wzywaniem i działaniem QRF (Quick Reaction Forces – siły szybkiego reagowania) i MEDEVAC ( Medical evacuation – ewakuacja medyczna), nabywają umiejętności działania w składzie patrolu, konwoju, eskorty w składzie QRF oraz realizowania procedur MEDAVAC. Podczas szkolenia na poligonie w Biedrusku posiądą wiedzę dotyczącą możliwości bojowych pododdziałów ogólnowojskowych (drużyny i plutonu) w działaniach stabilizacyjnych.


Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych