BIP
AKTUALNOŚCI
Rozpoczęcie roku szkoleniowego 2019
11.01.2019
Uroczysta zbiórka żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych zainaugurowała rozpoczęcie kolejnego roku szkoleniowego. Przywitano nowo przybyłych żołnierzy służby przygotowawczej i uroczyście wręczono im broni.

11 stycznia 2019 r. podczas uroczystej zbiórki pełniący obowiązki komendanta Centrum podpułkownik dyplomowany Jarosław Muszyński dokonał podsumowania efektów podjętych w 2018 roku działań, oraz podziękował za trud i wysiłek, jaki żołnierze włożyli w szkolenie w minionym roku. Przedstawił również główne zadania CSWL oraz najważniejsze przedsięwzięcia szkoleniowe zaplanowane na 2019 rok.

          Uroczysta zbiórka była także okazją do wręczenia broni elewom służby przygotowawczej. W tym istotnym dla każdego początkującego żołnierza momencie pełniący obowiązki komendanta CSWL mówił o znaczeniu służby wojskowej i zadaniach wobec społeczeństwa. Podpułkownik dyplomowany Jarosław Muszyński w słowach skierowanych do elewów podkreślił, że zawód żołnierza to powołanie i ciągła gotowość do służby dla dobra naszego kraju. Wręczenie broni jest nie tylko dopełnieniem umundurowania, to także nieodłączny atrybut każdego żołnierza. - Umiejętność sprawnego posługiwania się bronią jest wielkim atrybutem każdego żołnierza, lecz umiejętność ta nie może obyć się bez świadomości celu w jakim ta broń ma być użyta. Przede wszystkim, zawsze należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa - podkreślił pełniący obowiązki komendanta Centrum. Zaznaczył, że tylko bardzo dobre opanowanie znajomości budowy oraz przestrzeganie zasad posługiwania się uzbrojeniem chroni przed nieszczęśliwym wypadkiem.

        Po uroczystej zbiórce odbyło się spotkanie komendanta z żołnierzami I turnusu służby przygotowawczej. Podpułkownik dyplomowany Jarosław Muszyński przedstawił kadrę kierowniczą, zapoznał elewów z historią i tradycjami Centrum. Omówił szkolenie jakie odbędą żołnierze, podkreślił, że czeka ich dużo ciężkiej pracy. Poruszył tematy związane ściśle ze służbą kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych. Żołnierze rozpoczynający swoją przygodę z wojskiem udział w szkoleniu traktują jako szansę do rozpoczęcia nowego etapu w swoim życiu. Motywacją do uzyskiwania jak najlepszych wyników jest dla nich świadomość, że tylko najlepsi z nich mają szansę na służbę w wojsku. Podczas spotkania głos zabrali również przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej i komórek organizacyjnych CSWL.
 
 
 
Tekst: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz, Jacek Mizgała, Dorota Bogdanowicz
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych