BIP
AKTUALNOŚCI
Hetman Polny Koronny Stefan Czarniecki
21.12.2018
Pomnik patrona Centrum zyskał nowe oblicze.


W ramach renowacji pomnika Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego przeprowadzono prace polegające na naprawie cokołu pomnika wraz z przyległym do niego podestem. Wymieniono okładzinę cokołu na okładzinę z płyt granitowych, zużyty podest wymieniono i wykonano z kamienia płomieniowanego. Przyległy teren do pomnika został obłożony nową kostką staro brukową.
***
Postać Stefana Czarnieckiego zawsze kojarzyła się z cechami najlepszymi i najwznioślejszymi – umiłowania Ojczyzny, szacunku i służby dla niej. Te pozytywne cechy obywatelskie Stefana Czarnieckiego, połączone z jego zdolnościami wojskowymi, szczególnie w zakresie planowania i realizacji szybkich oraz zdecydowanych manewrów wojskami leżały u podstaw wybrania go przez kadrę Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu za swojego patrona i wystąpienie do ministra obrony narodowej z wnioskiem o wyrażenie zgody na nadanie jego imienia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
 
 
Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych