BIP
AKTUALNOŚCI
Trening sztabowy WARTA - 18
12.12.2018
W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu w dniach 11-12 grudnia br., odbył się trening sztabowy pod kryptonimem "Warta - 18".

Głównym celem jednoszczeblowego treningu sztabowego, którego kierownikiem był podpułkownik Andrzej Szymanowski było doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie planowania przemieszczenia na dużą odległość oraz planowanie organizacji szkolenia w nowym miejscu przy oddziaływaniu zagrożeń hybrydowych.

     Cele szczegółowe to: doskonalenie procedur funkcjonowania Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych podczas wystąpienia wymuszonej sytuacji zmiany miejsca dyslokacji, sprawdzenie poprawność wykonywanych dokumentów dowodzenia, a także doskonalenie specjalistów/wykładowców w czasie realizacji procesu dowodzenia do momentu wydania dokumentów rozkazodawczych.

     Wypracowanie sposobów przemieszczania wydzielonych sił, przeprowadzenie kalkulacji potrzebnych środków transportowych, opracowanie koncepcji zabezpieczenia bojowego i logistycznego, reakcja na zaistniałe sytuacje, prawidłowe funkcjonowanie systemu obiegu informacji, to tylko nieliczne czynności realizowane przez żołnierzy Centrum w trakcie treningu sztabowego.

     W trakcie podsumowania treningu czasowo pełniący obowiązki komendanta Centrum podpułkownik dyplomowany Jarosław Muszyński zaznaczył, że trening sztabowy jest doskonałą formą nauki, pozwala na doskonalenie indywidualnych i zespołowych umiejętności ćwiczących. Ponadto trening umożliwił udoskonalenie procedur procesu opracowania dokumentów planistycznych i rozkazodawczych.


Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych