BIP
AKTUALNOŚCI
Ocena wyszkolenia bzs CSWL
10.12.2018
Zawody użyteczno-bojowe zakończyły ocenę poziomu wyszkolenia żołnierzy batalionu zabezpieczenia szkolenia CSWL.

Od 3 do 7 grudnia 2018 r. trwała ocena poziomu wyszkolenia żołnierzy batalionu zabezpieczenia szkolenia CSWL. W ramach oceny wszyscy żołnierze batalionu zostali poddani sprawdzianom wiedzy z zakresu regulaminu ogólnego SZRP, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, podoficerowie i oficerowie dodatkowo ze znajomości zagadnień dotyczących działalności szkoleniowo-metodycznej.
      Najważniejszym punktem oceny były zawody użyteczno-bojowe, które zrealizowano na koniec tego przedsięwzięcia szkoleniowego. W trakcie zawodów żołnierze mieli możliwość wykazać się kondycją fizyczną oraz umiejętnościami pracy w zespole między innymi w takich konkurencjach jak: dostarczanie amunicji, bieg zygzakiem z ciężarkami, przetaczanie 200 litrowej beczki, ewakuacja rannego z pola walki, marszobieg czy przeciąganie liny.
      Jako ostatnie odbyło się strzelanie na celność i skupienie z karabinka podczas którego zostały sprawdzone umiejętności strzeleckie żołnierzy batalionu.
      Przebiegiem współzawodnictwa oraz całej oceny wyszkolenia kierował dowódca batalionu zabezpieczenia szkolenia CSWL ppłk Rafał Matera.


Tekst i zdjęcia: plut. Krzysztof Płaszczewski

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych