BIP
AKTUALNOŚCI
Wizyta Ministra Obrony Narodowej
29.11.2018
Minister Obrony Narodowej ogłosił nową "Koncepcję rozwoju korpusu podoficerów zawodowych".

29 listopada 2018 r. na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej poinformował o szczegółach przygotowanej w Ministerstwie Obrony Narodowej „Koncepcji rozwoju korpusu podoficerów zawodowych”. Podczas ogłoszenia tych zmian obecny był szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund T. Andrzejczak, oraz dowódca generalny RSZ gen. broni Jarosław Mika.

***
GŁÓWNE OBSZARY ORAZ KIERUNKI ZMIAN ZAWARTE
W „KONCEPCJI ROZWOJU PODOFICERÓW”
 
 1.     Struktura korpusu podoficerów:
a)     tożsamość stopnia i stanowiska wśród podoficerów starszych
b)     przegląd wszystkich stanowisk służbowych – ponowna ich „wycena”;
c)     utworzenie stanowisk Starszych Podoficerów Dowództw na szczeblu batalionu/dywizjonu;
d)     nowa rola szefa pododdziału – pierwszy podoficer pododdziału – pierwszy podoficer kompanii;
e)      nowy stopień – „starszy szeregowy specjalista” – ścieżka rozwoju dla szeregowych.
 2.     Uzupełnienie, nabór i ścieżki rozwoju.
a)     szeregowi jako główne źródło naboru do korpusu podoficerskiego;
b)     rezygnacja ze służby kontraktowej na rzecz służby stałej.
 3.     Szkolenie, kształcenie i doskonalenie zawodowe.
a)     nowy model szkolenia: podoficer-dowódca, podoficer-specjalista.
b)     przegląd i optymalizacja oraz dostosowanie programów kursów;
c)     kursy doskonalące z zakresu przywództwa.
 4.     System uposażeń i motywacyjny.
a)     zwiększenie różnic pomiędzy grupami uposażenia: zmiana stanowiska = wyższy stopień wojskowy = większy zakres obowiązków = wyższe uposażenie;
b)     wprowadzenie ustawowej relacji grup uposażeń (współczynnik)
c)     wprowadzenie grupy U-1A oraz U-10A.
d)     pomoc w pobieraniu nauki na uczelniach wojskowych dla szeregowych i podoficerów. Kierunek zgodny z potrzebami SZ. W przypadku braku możliwości na uczelni wojskowej – uczelnia cywilna (MON).
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/nowa-koncepcja-rozwoju-korpusu-podoficerow-j2018-11-29/
 
 

Zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych