BIP
AKTUALNOŚCI
Najlepsi żołnierze Centrum 2018 roku
27.11.2018
Na podstawie Regulaminu Wyboru Żołnierzy Roku, biorąc pod uwagę doskonalenie kompetencji zawodowych żołnierzy, osiąganie efektywnej motywacji oraz wyzwalanie pozytywnej rywalizacji i zaangażowania w służbie wojskowej wyłoniono najlepszych żołnierzy.

     „Oficer Roku”
    ppłk Janusz DUHR (Wydział Ogólny)

    „Podoficer Roku”
    st. chor. Piotr ZAMIARA (Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego)

    „Szeregowy Roku”
    st. szer. Daniel SUWICZAK (25 Kompania zabezpieczenia szkolenia Batalion Zabezpieczenia Szkolenia)
                                             
    „Wykładowca Roku”
    kpt. Sławomir PAWLIK (Cykl Taktyki)

    „Instruktor Roku”
    st. sierż. Piotr SZUKAŁA (Cykl Szkolenia Ogniowego)

    „Dowódca Pododdziału Roku”
    kpt. Rafał KACZMAREK (21 kompania remontowa Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia)

    „Szef Pododdziału Roku”
    st. chor. sztab. Jan SAWICKI (Ośrodek Szkolenia)

    „Technik Roku”
    st. sierż. Adam WOJCIECHOWSKI (26 kompania zabezpieczenia szkolenia Batalion Zabezpieczenia Szkolenia)

    „Sportowiec Roku”
    kpt. Wojciech MASŁOWSKI  (Cykl Wychowania Fizycznego i Sportu)

    „Publikacja Roku”
    mjr Marcin NAWROT (Wydział Dydaktyczny)i kpt. Janusz RYLEWICZ (Cykl Taktyki) „Pluton zmechanizowany w obronie terenu zabudowanego”


Zdjęcia: Jacek Mizgała
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych