BIP
AKTUALNOŚCI
Przegląd musztry kompanii
16.11.2018
16 listopada br., w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych zostały przeprowadzone metodyczne zajęcia pokazowe z musztry.

Organizacja i prowadzenie zajęć z musztry - „Przegląd musztry kompanii” były tematem metodycznych zajęć pokazowych z kierowniczą kadrą CSWL. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez Ośrodek Szkolenia Podstawowego, kierownikiem był komendanta OSP mjr Janusz Dziomba.
     Zajęcia doskonaliły umiejętności metodyczne dowódcy kompanii, umiejętności instruktorsko-metodyczne dowódców, jak i wyszkolenie żołnierzy Ośrodka Szkolenia Podstawowego w zakresie musztry indywidualnej oraz zespołowej drużyny, plutonu, kompanii. Były też doskonała okazją do usystematyzowania wiedzy na temat doboru najbardziej optymalnej formy i metody organizacji prowadzenia zajęć z regulaminów – przeglądu musztry. Nadzór nad przedsięwzięciem metodycznym sprawował szef sekcji metodyki nauczania mjr Maciej Kiciński.
 
 
Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych