BIP
AKTUALNOŚCI
Ocena sytuacji kadrowej w CSWL
14.11.2018
14 listopada br., odbyła się ocena sytuacji kadrowej na szczeblu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Ocenę sytuacji kadrowej rozpoczął komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych pułkownik dyplomowany Piotr Kriese. Komendant przedstawił informacji o stanie realizacji zadań i wniosków przyjętych podczas oceny sytuacji kadrowej w 2017 r. Następnie bezpośrednio podlegli komendantowi omówili sytuację kadrową w  podległych im komórkach organizacyjnych. Wystąpienia dotyczyły m.in. obsady stanowisk służbowych, opiniowania służbowego oraz propozycji i wniosków dotyczących poprawy sytuacji kadrowej w swoich komórkach organizacyjnych. Przełożeni w  wystąpieniach  przedstawili żołnierzy wyróżniających się oraz odstających w wyszkoleniu i dyscyplinie.

Dokonując oceny sytuacji kadrowej za rok 2018 komendant Centrum zwrócił szczególną uwagę na przestrzeganie dyscypliny wojskowej oraz wykorzystanie w jak największym stopniu potencjału osobowego najlepszych żołnierzy CSWL i SPWL. W swoim wystąpieniu komendant Centrum zaznaczył jak ważnym elementem jest chęć samodoskonalenia się żołnierzy we wszystkich korpusach osobowych oraz właściwe i obiektywne opiniowanie roczne żołnierzy.
 
 
Tekst: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Zdjęcia: Jacek Mizgała
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych