BIP
AKTUALNOŚCI
Praktyki podchorążych zakończone
12.10.2018
Przez osiem tygodni podchorążowie z AWL we Wrocławiu zdobywali w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu doświadczenie w ramach praktyk dowódczych.

Podczas praktyk każdy z podchorążych miał okazję wykorzystać zdobytą na Akademii wiedzę w praktycznym działaniu, sprawdzić swoje umiejętności na stanowiskach dowódców drużyn. Były to ich pierwsze praktyki dowódcze na III roku studiów, następne za dwa lata już na stanowiskach dowódców plutonów. Jestem przekonany, że pobyt na praktykach w CSWL był dla Was bardzo pożyteczny a zdobyte doświadczenie i umiejętności będą owocowały w dalszym rozwoju zawodowym. Zawsze trzeba inwestować w siebie, naukę, zdobywanie kwalifikacji. Podczas tych intensywnych ośmiu tygodni doświadczyliście pracy, uświadomiliście sobie, jak ważna jest dbałość o ludzi i o sprzęt - podsumował zastępca Komendanta Centrum ppłk dypl. Jarosław Muszyński.
     Praktyka jest integralną częścią procesu kształcenia podchorążych, jest to kolejny etap przygotowania zawodowego Odbyte praktyki były dla podchorążych szansą na sprawdzenie i zweryfikowanie swojej wiedzy. Podstawowym jej celem było nabywanie i kształtowanie szczególnie istotnych dla absolwentów cech dowódczych takich jak: umiejętność dowodzenia pododdziałem, prowadzenia szkolenia, stawiania i rozliczania zadań, umiejętności posługiwania się i wykorzystania sprzętu wojskowego, odpowiedzialność za podwładnych, wymagalność i kreatywność w różnych sytuacjach życia wojskowego oraz szeroko pojmowana adaptacja do służby w warunkach jednostki wojskowej.
 
 
Tekst: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Zdjęcia: Jacek Mizgała
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych