BIP
AKTUALNOŚCI
Synergia działań na wypadek napadu i pożaru
10.10.2018
10 października 2018 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych odbyło się szkolenie dotyczące zasad działania w przypadku naruszenia systemu ochrony oraz na wypadek pożaru.

Dynamiczne działanie na przykładzie pozorowanego napadu na wybrany element infrastruktury koszarowej przygotowali i przeprowadzili Komendant Ochrony Centrum chor. Dariusz Hęś wraz z funkcjonariuszami Grupy Realizacyjnej Komendy Miejskiej Policji, Wydziału Żandarmerii Wojskowej oraz pracownikami kwalifikowanymi SUFO. W szkoleniu uczestniczyły służby dyżurne oraz żołnierze CSWL i SPWL. Tego typu szkolenia odbywają się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych cyklicznie. W znaczny sposób przyczyniają się do poszerzenia wiedzy na temat działania służb dyżurnych Centrum w przypadku napadu lub wystąpienia zagrożenia napadem na ważne obiekty i urządzania wojskowe.
     W drugiej części zajęć przygotowanej przez Inspektora ochrony przeciwpożarowej Łukasza Dudka zrealizowano szkolenie przeciwpożarowe. Realizm szkolenia był bardzo duży. Zadaniem przeprowadzonego pokazu było oddać w możliwie jak najbardziej realny sposób sytuację jaka może spotkać każdego z nas w codziennym toku służby. Dzięki tego typu szkoleniom podnoszą się umiejętności do działania w sytuacji zagrożenia, gdzie musimy zapanować nad strachem, paniką i działać zgodnie z procedurami. Scenariusz szkolenia przewidywał pożar budynku. W działaniach udział wzięły wojskowa straż pożarna CSWL, na co dzień działająca na poligonie w Biedrusku oraz wojskowa straż pożarna 31 Bazy lotnictwa Taktycznego z lotniska Poznań-Krzesiny. Ćwiczenie miało za zadanie sprawdzić procedury obowiązujące w jednostce, działanie służb dyżurnych oraz koordynację i współdziałanie wojskowych straży pożarnych w czasie działań w obiektach zamkniętych. Błyskawicznie pojawiły się wozy straży pożarnej i zespół ratownictwa medycznego 14 WOG z izby chorych znajdującej się na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Do przyjazdu służb ratowniczych akcją kierował oficer dyżurny, zarządził szybką ewakuację, zabezpieczył teren, wystawił regulację, która kierowała jednostki gaśnicze w miejsce pożaru. Po przyjeździe straży pożarnej przekazał  jej niezbędne informacje. Ranni zostali ewakuowani a pożar ugaszono. Po omówieniu działania wszystkich zaangażowanych służb odbył się praktyczny pokaz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Tekst: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz, Jacek Mizgała, Marcin Figaj
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych