BIP
AKTUALNOŚCI
Wręczenie broni ochotnikom do NSR
28.09.2018
W CSWL odbył się uroczystym apel z okazji przywitania nowo przybyłych ochotników do NSR i uroczyste wręczenie broni.

W dniach 25 i 26 września 2018 r. przyjęto ponad 160 ochotników do Narodowych Sił Rezerwowych. 28 września delegacja nowo przybyłych żołnierzy otrzymała broń z rąk Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych pułkownika dyplomowanego Piotra Kriese. Komendant w słowach skierowanych do elewów podkreślił, że zawód żołnierza to powołanie i ciągła gotowość do służby dla dobra naszego kraju. Wręczenie broni jest nie tylko dopełnieniem umundurowania, to także nieodłączny atrybut każdego żołnierza. Komendant podkreślił jak ważne jest zachowanie warunków bezpieczeństwa w czasie posługiwania się bronią. Zaznaczył, że tylko bardzo dobre opanowanie znajomości budowy oraz przestrzeganie zasad posługiwania się uzbrojeniem chroni przed nieszczęśliwym wypadkiem.
        Po uroczystej zbiórce odbyło się spotkanie Komendanta z żołnierzami III turnusu służby przygotowawczej. Podczas spotkania pułkownik dyplomowany Piotr Kriese przedstawił kadrę kierowniczą, zapoznał elewów z historią i tradycjami Centrum. Omówił szkolenie jakie odbędą żołnierze, podkreślił, że czeka ich dużo ciężkiej pracy. Następnie głos zabrali przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej i komórek organizacyjnych CSWL.


Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych