BIP
AKTUALNOŚCI
Święto Wojsk Lądowych
12.09.2018
W 335 rocznicę zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego nad wojskami wezyra Kara Mustafy pod Wiedniem, w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu uroczyście obchodzono Święto Wojsk Lądowych.

     12 września w rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej, jednej z najważniejszych bitew w dziejach, swoje święto obchodzą Wojska Lądowe. W tym dniu sięgamy do tamtego wielkiego zwycięstwa i wspominamy wszystkie sławne bitwy oraz żołnierzy, którzy walczyli o Rzeczypospolitą.

     W 335 rocznicę bitwy pod Wiedniem w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu podczas uroczystego apelu uczczono Święto Wojsk Lądowych, przyjęto ślubowanie i wręczono broń Kadetom Kursu Muzyków Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku przez prowadzącego uroczystość majora Henryka Pawluna zastępcy Komendanta Centrum podpułkownikowi dyplomowanemu Jarosławowi Muszyńskiemu. Podniesiono na maszt flagę państwową. W okolicznościowym przemówieniu Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przypomniał wydarzenia spod Wiednia, które miały miejsce 12 września 1683 roku: „Był to jeden z największych sukcesów naszego oręża, którym możemy się chlubić do dziś. Bitwa stoczona pod Wiedniem między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego  a armią imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kary Mustafy zakończyła się klęską Osmanów. Straty Turków w bitwie wyniosły do 20 tysięcy zabitych i 5 tysięcy rannych, podczas gdy sprzymierzeni stracili 1500 zabitych i około 2500 rannych. Znaczna część armii tureckiej zdołała ujść z pogromu, tracąc jednak część uzbrojenia, wszystkie działa oraz zapasy wojenne. Od pogromu wiedeńskiego Imperium Osmańskie nie przeszło więcej do ofensywy”. Podpułkownik dyplomowany Jarosława Muszyński podkreślił znaczenie sił lądowych, w których służy ponad 50 tysięcy żołnierzy. Podziękował również żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej za trud i wysiłek włożony w codzienna służbę i rozwój CSWL. Ksiądz kapelan podporucznik Arnold Zimnicki odmówił modlitwę okolicznościową. Kadeci Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych złożyli uroczyste ślubowanie. Komendant SPWL st. chor. szt. Paweł Urbański wręczył symbolicznie szeregowym kadetom broń. Zaszczytu tego dostąpili szeregowi kadeci: Maciej Król, Jan Szymański, Piotr Kubasiński, Julian Kluz.

     Święto Wojsk Lądowych jest okazją do podziękowania oraz uhonorowania Tych, którzy dają dowody swojego oddania dla służby. Podpułkownik dyplomowany Jarosław Muszyński wręczył akty mianowania i wyróżnienia. Po odśpiewaniu „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”, uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów.

 
 
*****
Wiktoria Wiedeńska z 12 września 1683 roku, określana mianem „matki bitew”, stanowi przykład wykorzystania myśli i sztuki wojennej. W bitwie potęga imperium osmańskiego została złamana, głównie dzięki śmiałemu planowi polskiego króla Jana III Sobieskiego oraz wojskom polskim, a szczególnie husarii, zaprawionym w walkach z Turkami. Dzięki ofiarności polskiego żołnierza ekspansja wielkiej armii tureckiej na Europę została zahamowana.
Tradycja Święta Wojsk Lądowych sięga okresu II Rzeczypospolitej, w której obchodziły je samodzielnie jednostki wojskowe. Po II wojnie światowej w 1948 roku ustanowiono centralne obchody, które miały się odbywać w pierwszą niedzielę po 15 kwietnia. Uroczystości wówczas jednak nie przeprowadzono ani razu, a w 1950 roku rozformowano Dowództwo Wojsk Lądowych. Do idei obchodów Święta Wojsk Lądowych powrócono dopiero w 1996 roku.


Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych