BIP
AKTUALNOŚCI
Egzaminy żołnierzy - studentów Legii Akademickiej
09.08.2018
W terminie od 21.07.2018 r. do 09.08.2018 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych odbyło się szkolenie w module podoficerskim żołnierzy-studentów Legii Akademickiej.

W dniu 09.08.2018 r. przeprowadzono egzamin po okresie kształcenia kandydatów na podoficera w pilotażowym programie szkolenia modułu podoficerskiego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Celem egzaminu było sprawdzenie stopnia opanowania treści, umiejętności praktycznych i metodycznych określonych w „Programie szkolenia modułu podoficerskiego do realizacji edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej”, oraz ogólna ocena poziomu wyszkolenia. Egzamin przeprowadzony był w dwóch etapach, części teoretycznej i praktycznej. Podczas pisania testu żołnierze-studenci odpowiadali miedzy innymi na pytania z regulaminów, metodyki szkolenia wojskowego, taktyki, szkolenia strzeleckiego, zabezpieczenia medycznego działań bojowych. Część druga egzaminu to metodyka prowadzenia zajęć, w której słuchacze oceniani byli z przygotowania merytorycznego i metodycznego wylosowanego do prowadzenia tematu zagadnienia szkoleniowego z działów: szkolenie strzeleckie, szkolenie taktyczne i regulaminy. Słuchaczy czekały zadania związane z przygotowaniem dokumentacji szkoleniowej i przeprowadzeniem szkolenia na punkcie nauczania w roli instruktora.
 
Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz

 

 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych