BIP
AKTUALNOŚCI
Egzaminy certyfikowanych klas mundurowych
12.06.2018
8 czerwca br. w CSWLąd odbył się sprawdzian w ramach okresowej oceny poziomu wyszkolenia uczniów na zakończenie pierwszego roku pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

     Do egzaminu w CSWL przystąpili uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana II Sobieskiego w Kaliszu oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Celem egzaminu było sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie działań taktycznych, regulaminów wojskowych i musztry, posługiwania się bronią i wykonywania łącznych czynności do strzelania, terenoznawstwa oraz medycyny pola walki.  Uczniowie byli sprawdzani w dwóch etapach: części wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Po zaliczeniu zadań testowych uczniowie przemieścili się na plac musztry, gdzie zostali sprawdzeni ze znajomości regulaminów. Kolejnym punktem egzaminu była pętla taktyczna w ramach której instruktorzy CSWL sprawdzali wyszkolenie strzeleckie, taktyczne, oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy i umiejętności nawigowania w terenie przy pomocy kompasu i mapy. Po intensywnych zmaganiach na poligonie Kierownik Cyklu Taktyki major Paweł Chołody, czuwający nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem egzaminu poinformował uczniów iż został on zaliczony.
   
Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych