BIP
AKTUALNOŚCI
Egzamin ze znajomości budowy i eksploatacji BWP
12.04.2018
Odbył się egzamin ze znajomości BWP-1, w którym uczestniczyli słuchacze kursu doskonalenia zawodowego - oficerowie, dowódcy plutonów zmechanizowanych.

   Egzamin był podsumowaniem trwającego trzy tygodnie kurs specjalistyczny ze znajomości budowy i eksploatacji BWP przeznaczonego dla dowódców pododdziałów zmechanizowanych.
W czasie szkolenia, słuchacze poznawali  tajemnice dotyczące budowy BWP oraz uczyli się właściwego wykonywania czynności obsługowych, możliwych do przeprowadzenia na szczeblu kompanii. Obok zajęć praktycznych i teoretycznych dotyczących BWP, realizowane były tematy dotyczące planowania i właściwego przeprowadzania obsługi sprzętu w myśli obowiązujących od początku roku nowych przepisów. Dało to słuchaczom szersze spojrzenie nie tylko na problematykę właściwego użytkowania i obsługiwania sprzętu, lecz także na zasady planowania i organizowania eksploatacji na szczeblu kompanii.
    Wykładowcy i instruktorzy Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego, z dużym zaangażowaniem wyjaśniali zawiłości konstrukcji BWP, oraz uczyli prawidłowo go eksploatować.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne, ponieważ pozwalały one słuchaczom sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną.
Uwieńczeniem kursu był egzamin, który wszyscy zaliczyli bez większych problemów na oceny bardzo dobre.
    Jak twierdzi mjr dr inż. Leszek Jaskuła: okazuje się, że BWP-1, może mieć wiele ciekawych i zaskakujących rozwiązań konstrukcyjnych, z którymi na takich kursach warto zapoznawać użytkowników, aby podzespoły tego pojazdu  mogły skutecznie działać i być dobrze użytkowane.

tekst: kpt. J.J, mjr Leszek Jaskuła
zdjęcia: CSWL

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych