BIP
AKTUALNOŚCI
Metodyczne zajęcia pokazowe z kadrą bezpośrednio podległą Komendantowi CSWL
28.03.2018
W dniu 28 marca w ramach zajęć metodyczno - pokazowych odbyła się praktyczna prezentacja testów i norm sprawności fizycznej zgodnie z wytycznymi Komendanta w zakresie przygotowania do sprawdzianu sprawności fizycznej przez żołnierzy Centrum w 2018

Zajęcia rozpoczęto omówieniem warunków BHP  oraz pokazem rozgrzewki indywidualnej żołnierza przed przystąpieniem do zdawania kolejnych konkurencji w ramach rocznego sprawdzianu sprawności fizycznej. Następnie odbył się pokaz technik wykonywania ćwiczeń wybranych konkurencji obowiązujących podczas sprawdzianu sprawności fizycznej m.in. pokaz techniki pokonywania Biegowego Testu Siłowego.
     Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych płk Piotr Kriese podkreślił jak ważnym i niezbędnym  elementem wyszkolenia żołnierza jest szeroko pojęta sprawność fizyczna oraz wydolność  organizmu.


tekst: kpt.J.J
zdjęcia: CSWL
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych