BIP
AKTUALNOŚCI
PRZETRWAĆ  i  POMÓC PRZETRWAĆ  INNYM
28.03.2018
W poznańskim Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych został zrealizowany kurs specjalistyczny instruktorów SERE część zimowa

 Dwuetapowe szkolenie zostało zrealizowane przez kadrę Cyklu Rozpoznania i SERE przy wsparciu instruktorów zewnętrznych.
    I etap obejmował część instruktorsko-metodyczną przygotowującą przyszłych  instruktorów do prowadzenia szkoleń w warunkach zimowych oraz część szkolenia praktycznego. W ramach tego etapu zrealizowano m.in. praktyczne ćwiczenie zachowania się w sytuacji krytycznej wpadnięcie do  lodowatej wody w trakcie unikania.
    II etap szkolenia odbył się w rejonie Masywu Śnieżnika. Rejon ten zapewnia odpowiednio ciężkie warunki terenowe i pogodowe zapewniające możliwość kształcenia przyszłych instruktorów. Uczestnicy szkolenia uczyli się budować schronienia w śniegu, rozpalać ogień, pozyskiwać wodę i pożywienie, a  dodatkowym utrudnieniem było poruszanie się w terenie górskim pokrytym warstwą dwóch metrów  śniegu na improwizowanych rakietach śnieżnych. Specyficzne warunki pogodowe (śnieżyce i mgły) umożliwiały szkolonym  użycie technik nawigacji i lokalizacji. Szkolenie zakończyło się 4-dobowym ćwiczeniem, w czasie którego przyszli instruktorzy sprawdzali swoje umiejętności przetrwania, unikania i odzyskiwania w warunkach zimowych.
    Kurs w 2018 roku ukończyło i uzyskało tytuł Instruktora SERE 20 uczestników.

Tekst: kpt. Janusz Jarmużek, mjr Jacek Kaczmarzyk
Zdjęcia st. sierż. Karol Szajner

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych