BIP
AKTUALNOŚCI
ROCZNA ODPRAWA ROZLICZENIOWO ZADANIOWA KOMENDANTA CSWL
08.02.2018
8 lutego odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo koordynacyjna Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Podsumowano rok 2017 oraz postawiona zadania na rok 2018

Odprawę rozpoczęło wystąpienie przedstawiciela Wojskowej Prokuratury w Poznaniu, który zapowiedział gotowość do pomocy przy przeprowadzaniu szkoleń i działań prewencyjnych wzmacniających dyscyplinę w poznańskim Centrum.  Przedstawiciel Żandarmerii Wojskowej omówił stan przestępczości i dyscypliny w CSWL.  Następnie  Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych pułkownik dyplomowany Piotr Kriese wysłuchał wystąpień szefów komórek organizacyjnych CSWL i Komendanta SPWL. Bezpośrednio podlegli Komendantowi omówili wykonanie zadań przez podległe im komórki organizacyjne w 2017 roku. Przedstawili wnioski z bieżącej działalności swoich bezpośrednio podległych komórek, jak również obszary, które muszą jeszcze poprawić w swoim funkcjonowaniu. Przedstawili zadania na rok 2018. Po wysłuchaniu meldunków pułkownik dyplomowany Piotr Kriese podsumował realizacje zadań w 2017 roku. Główny wysiłek szkoleniowy był skierowany na utrzymanie zdolności szkoleniowych zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych. Wśród najważniejszych Komendant Centrum wymienił : przeprowadzenie zawodów wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych o wyłonienie najlepszego plutonu w szkoleniu bojowym, szkolenie poligonowe dla OT na OSPWL Wędrzyn, szkolenie poligonowe dla SERE, organizacja i przeprowadzenie „Konkursu o Miano Najlepszego Kierowcy Wojsk Lądowych”, organizacja i przeprowadzenie kursu Patrol oraz trening sztabowy pk. WARTA 17. Pułkownik Kriese podkreślił jak duży jest wysiłek szkoleniowy. W wyniki realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w CSWL i Szkole Podoficerskiej przeszkolono ponad 10 tysięcy żołnierzy. Komendant Centrum podziękował za trud włożony w realizację zadań. Pułkownik dyplomowany Piotr Kriese zaznaczył, że w 2018 standardy odnośnie wykonywania zadań, przestrzegania dyscypliny będą nadal utrzymywane na jak najwyższym poziomie. Wśród zasadniczych zadań postawionych do realizacji celów szkolenia w 2018 roku wymienił miedzy innymi realizację programu Legia Akademicka, bezwzględne przestrzeganie dyscypliny wojskowej, zabezpieczenie sprzętowe zajęć, oraz przestrzeganie warunków bezpieczeństwa podczas szkolenia.
Na zakończenie odprawy Komendant Centrum dokonał wręczenia wyróżnień za 2017 rok.: Oficerem Roku został podpułkownik Andrzej SZYMANOWSKI, tytuł Podoficera Roku zdobył starszy chorąży sztabowy. Ireneusz  HADZICKI, tytuł Szefa Pododdziału Roku otrzymał chorąży Mariusz RYBARCZYK, Szeregowym Roku został starszy szeregowy Bartosz Wujec, Wykładowcą Roku został kapitan Krzysztof Lewandowski, Instruktorem Roku został młodszy chorąży Jacek NIZIAŁEK, Dowódcą Pododdziału Roku został kapitan Paweł Kazimierczak, Technikiem Pododdziału Roku został st. sierżant Przemysław OLECH, Sportowcem Roku został kapral Łukasz STOLARCZYK, nagrodę za Publikacje Roku otrzymał sierż.  Mariusz NOWACKI
  .
W ramach współzawodnictwa sportowego komórek organizacyjnych CSWL w konkurencjach: tenis stołowy, piłka siatkowa, biegi uliczne,  biegi przełajowe, pływanie, strzelanie z kbk AK, strzelanie z PW-83,  pokonywanie OSF, bieg patrolowy, bieg na orientację, piłka nożna halowa, wielobój żołnierski, badminton, unihokej, siatkówka plażowa najlepsi w 2017 roku to: I miejsce Batalion Zabezpieczenia Szkolenia, II miejsce Wydział Dydaktyczny,  III miejsce Ośrodek Szkolenia Specjalistycznego.tekst: kpt. Janusz Jarmużek
zdjęcia: Jacek Mizgała

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych