BIP
AKTUALNOŚCI
Szkolenie studium oficerskiego na potrzeby WOT
31.01.2018
W Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych realizują praktyczne szkolenie dowódcy , kandydaci na oficerów w Wojskach Obrony Terytorialnej

Słuchacze na zajęciach z tematu „Sekcja lekkiej piechoty na zasadzce w dzień” mieli okazję dokonać analizy  zadania wykonania zasadzki jako dowódcy sekcji piechoty lekkiej. Na zajęciach stawiali zadania dla elementów rozpoznawczych zasadzki oraz przygotowywali praktycznie  element Obrony Terytorialnej do prowadzenia działań rozpoznawczych. W zagadnieniach do tematu znalazły się również m.in. opracowanie planu przenikania , zajęcie rejonu wyjściowego, praktycznego wykonania zasadzki i odejścia.
    Szkolenie słuchaczy obejmuje również nabycie umiejętności praktycznych w zakresie planowania działań taktycznych, dowodzenia sekcją w działaniach taktycznych, organizacji systemu ognia sekcji oraz kierowania ogniem w walce. Słuchacze Studium Oficerskiego poznają również  zasady  metodyki szkolenia oraz  podstawowe dane taktyczno - techniczne uzbrojenia będącego na wyposażeniu WOT.


tekst: kpt. Janusz Jarmużek
zdjęcia CSWL

                                     GALERIA ZDJĘĆ
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych