BIP
AKTUALNOŚCI
Zmiana na stanowisku dowódcy Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia CSWL
25.01.2018
W dniu 25 stycznia 2018 r. w obiekcie nr 3 w Biedrusku odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy batalionu zabezpieczenia szkolenia

  Podpułkownika Jarosława Muszyńskiego, który obejmuje obowiązki Zastępcy Komendanta Centrum, zastąpił major Rafał Matera dotychczasowy Kierownik Cyklu Szkolenia Ogniowego.

   W uroczystości oprócz żołnierzy batalionu wzięło udział wielu zaproszonych gości z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu pułkownikiem dyplomowanym Piotrem Kriese na czele. Punktualnie o godzinie 13.30, dowódca  uroczystości major Henryk Pawlun, złożył Komendantowi meldunek    o gotowości pododdziałów.
  Po podniesieniu Flagi Państwowej, zdający obowiązki, podpułkownik Jarosław  Muszyński powitał zaproszonych gości. Następnie zostały odczytane rozkazy personalne.
  Po odczytaniu rozkazów głos zabrał pułkownik Piotr Kriese, który  podziękował zdającemu obowiązki podpułkownikowi Jarosławowi Muszyńskiemu za wzorową służbę na stanowisku dowódcy batalionu oraz przedstawił  nowego dowódcę majora Rafała Materę życząc samych sukcesów w dowodzeniu.
   Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia przekazania Proporca Rozpoznawczego dowódcy batalionu. Zdający i obejmujący dowódcy zeszli z trybuny po czym symbolicznie przekazali sobie Proporzec i złożyli meldunek. Przekazanie dowodzenia nad batalionem stało się faktem. Następnie obaj dowódcy wystąpili z krótkim przemówieniem.
  W swoim wystąpieniu podpułkownik Jarosław Muszyński podziękował wszystkim żołnierzom, pracownikom Resortu Obrony Narodowej oraz przełożonym za ponad ośmioletni czas współpracy, który mimo zdarzających się problemów można uznać za bardzo udany tak dla batalionu jak i dla samych żołnierzy. Major Rafał Matera podziękował z kolei, przełożonym za zaufanie jakim został obdarzony oraz zapewnił, że jest świadomy wagi wyzwań jakie przed nim stoją. Podziękowania oraz życzenia pomyślności złożył Zastępca Komendanta podpułkownik Roman Narożny. Kolejnym punktem programu było odczytanie informacji o współzawodnictwie sportowym i wyróżnieniach. Po odczytaniu informacji nastąpiło wręczenie pucharów pododdziałom, które zajęły czołowe miejsca w rywalizacji sportowej a także dyplomu uznania dla najlepszego pododdziału batalionu i listów gratulacyjnych dla wyróżniających się żołnierzy.
  Uroczystość zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego  oraz  defilada pododdziałów batalionu zabezpieczenia szkolenia. Następnie przekazujący sobie obowiązki oficerowie udali się do Izby Pamięci, gdzie podpułkownik Muszyński przekazał nowemu dowódcy symbole batalionu oraz dokonał wpisu do kroniki pamiątkowej.


  Batalion Zabezpieczenia Szkolenia CSWL przeznaczony jest do zabezpieczenie procesu szkolenia bojowego i specjalistycznego pododdziałów CSWL i innych jednostek Wojsk Lądowych oraz rodzajów Sił Zbrojnych, poprzez zachowanie stałej sprawności technicznej jednostek sprzętowych, obiektów szkoleniowych i urządzeń obsługowych. Batalion umożliwia także prowadzenie badań specjalnych i wdrożeniowych sprzętu i urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie obiektów szkoleniowych, a także imitatorów, trenażerów, symulatorów i innych urządzeń do szkolenia wojsk.
Do zadań bzs w szczególności należy zabezpieczenie:
- prowadzenia kompleksowych ćwiczeń taktycznych pododdziałów ogólnowojskowych w tym ćwiczeń taktycznych ze strzelaniami;
- szkoleń zgrywających pododdziałów ogólnowojskowych oraz innych rodzajów wojsk;
- ćwiczeń w kierowaniu ogniem pododdziałów ogólnowojskowych;
- strzelań przygotowawczych, szkolnych, bojowych i specjalnych zgodnych z Programem strzelań z broni strzeleckiej i wozów bojowych;
- zgrupowań szkoleniowych jednostek wojskowych i placówek szkolnictwa wojskowego (wyższych szkół oficerskich i ośrodków szkolenia specjalistycznego oraz szkół podoficerskich).

Żołnierze bzs dysponują szerokim wachlarzem sprzętu do zabezpieczenia szkolenia począwszy od czołgów , transportery opancerzone KTO ROSOMAK, BWP-1, BRDM oraz pojazdy HMMVW. W tym także pojazdy ogólnego przeznaczenia takie jak IVECO EUROCARGO, STAR 660, STAR 266,STAR 244, STAR 200 pojazdy ciężarowo-osobowe typu FIAT DUCATO, LUBLIN oraz HONKER oraz pojazdy szkole SJ09 i ROSOMAK w skład batalionu wchodzą także pojazdy zabezpieczenia technicznego  a także pojazdy specjalne łączności, techniczne, zaopatrzenia na trenażerach symulatorach kończąc.

.

.

tekst: kpt. Janusz Jarmużek, st.kpr. Krzysztof Płaszczewski

zdjęcia: st.kpr. Krzysztof Płaszczewski

.

.

                                      GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych