BIP
AKTUALNOŚCI
Sprostaliśmy wyzwaniom. Ubiegły rok w CSWL
04.01.2018
2017

W 2017 roku w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych przeszkolono prawie 11 tysięcy słuchaczy na ponad  284 kursach (266 CSWLąd i 18 SPWLąd). Był to ogromny wysiłek szkoleniowy, jak również logistyczny. W czasie szkolenia i jego zabezpieczenia w Centrum przejechano 42 392 km pojazdami gąsienicowymi i 1 025 357 km pojazdami kołowymi.
Do najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych należałoby zaliczyć m.in.: przeprowadzenie zawodów pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych o wyłonienie najlepszego plutonu w szkoleniu bojowym, organizację i przeprowadzenie kursu PATROL, organizację i przeprowadzenie finału Konkursu o Miano Najlepszego Kierowcy Wojsk Lądowych. Szkolenie na potrzeby wszystkich korpusów osobowych w Wojsku Polskim oraz szkolenia dla pracowników Resortu Obrony Narodowej.
 Poznańskie Centrum zorganizowało Mistrzostwa Wojska Polskiego w tenisie stołowym, szkolenie poligonowe dla OT na OSPWL Wędrzyn, szkolenie poligonowe dla instruktorów SERE na CPSP Ustka. Ponadto  Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych było współorganizatorem Konferencji NATO Urban Operations NATO Training Group Task Group, które odbywają się cyklicznie 2 razy w roku (za każdym razem w innym kraju). W ubiegłym roku organizatorem konferencji była  strona Polska tj. Inspektorat Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przy współudziale Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz  OSPWL Wędrzyn.
    W wyniku sportowej rywalizacji na szczeblu DG RSZ 7 –  Szkolnictwo Wojskowe,  Centrum zajęło pierwsze miejsce. W ramach współzawodnictwa sportowego żołnierze Centrum wywalczyli 7 tytułów Mistrza Wojska Polskiego oraz 5 tytułów wicemistrza i 4 brązowe medale.
W ciągu zeszłego roku oddaliśmy ponad 110 litrów krwi. Patrol Rozminowania z CSWL w ramach oczyszczania z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych wykonał 216 zgłoszeń, w wyniku czego wykryto i zlikwidowano ponad 12377 szt. bomb, pocisków, amunicji strzeleckiej i innych niebezpiecznych przedmiotów, co nie wątpliwie poprawiło poziom bezpieczeństwa w rejonie województwa wielkopolskiego. W celu realizacji ww. przedsięwzięcia zużyto prawie pół tony materiałów wybuchowych. To był trudny i pracowity okres… sprostaliśmy wszystkim wyzwaniom.tekst: kpt. Janusz Jarmużek, kpt Seweryn Stoma
zdjęcia: Archiwum CSWL

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych