BIP
AKTUALNOŚCI
Żołnierze Roku 2017 w CSWLąd
03.01.2018
Na podstawie Regulaminu Wyboru Żołnierzy Roku, biorąc pod uwagę doskonalenie kompetencji zawodowych żołnierzy, osiąganie efektywnej motywacji oraz wyzwalanie pozytywnej rywalizacji i zaangażowania w służbie wojskowej wyłoniono najlepszych żołnierzy

 


Oficer Roku:
  ppłk Andrzej SZYMANOWSKI

 
 
 
 
 
  Podoficer Roku :
 st.chor.sztab. Ireneusz  HADZICKI
.

Szeregowy Roku:
  st.szer. Bartosz WUJEC
 
 
 
 
 
Wykładowca Roku:
 kpt. Krzysztof LEWANDOWSKI
 
 
 
 
 
 
Instruktor Roku:
 mł. chor. Jacek NIZIAŁEK
 
 
 
 
 
 
Dowódca Pododdziału Roku:
 kpt. Paweł KAŹMIERCZAK
 
 
 
Szef Pododdziału Roku:
 st. chor. Mariusz RYBARCZYK
 
.
.
.
 
Technik Pododdziału Roku
 st. sierż. Przemysław OLECH
 
.
 
.
.
 
Sportowiec Roku:
 kpr. Łukasz STOLARCZYK
 
.
.
.
 
Publikacja Roku:
 st. sierż.  Mariusz NOWACKI
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych