BIP
AKTUALNOŚCI
Koniec oceny wyszkolenia bzs CSWL Poznań
12.12.2017
Zawody użyteczno-bojowe zakończyły ocenę poziomu wyszkolenia żołnierzy batalionu zabezpieczenia szkolenia CSWL

W dniach 4 i 5 grudnia obył się drugi etap oceny poziomu wyszkolenia w ramach którego wszyscy żołnierze zostali poddani sprawdzianom z wiedzy z zakresu regulaminu ogólnego SZRP, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych a podoficerowie i oficerowie dodatkowo ze znajomości zagadnień dotyczących działalności szkoleniowo-metodycznej.
Najważniejszym  punktem oceny były zawody użyteczno-bojowe, które w ramach III etapu zrealizowano na koniec tego przedsięwzięcia szkoleniowego. W trakcie zawodów żołnierze mieli możliwość wykazać się kondycją fizyczną oraz umiejętnością pracy w zespole między innymi w takich konkurencjach jak dostarczanie amunicji, bieg zygzakiem z ciężarkami, przetaczanie 200 litrowej beczki, ewakuacja rannego z pola walki, marszobieg czy przeciąganie pojazdu ciężarowego.
Na koniec trzeciego etapu odbyło się strzelanie na celność i skupienie z karabinka podczas którego zostały sprawdzone umiejętności strzeleckie żołnierzy batalionu. Przebiegiem współzawodnictwa oraz całej oceny wyszkolenia kierował dowódca batalionu zabezpieczenia szkolenia CSWL ppłk Jarosław Muszyński.tekst: kpt. J.J, st. kpr. Krzysztof Płaszczewski
zdjęcia: st. kpr. Krzysztof Płaszczewski
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych