BIP
AKTUALNOŚCI
Trening sztabowy WARTA - 17
30.11.2017
Planowanie przemieszczenia do nowego miejsca dyslokacji Centrum w przypadku wystąpienia zagrożenia zewnętrznego oraz planowania organizacji szkolenia w nowym miejscu przy oddziaływaniu zagrożeń hybrydowych.

  W dniach 28-29.11.2017r. odbył się w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu jednoszczeblowy trening sztabowy nt. Planowanie przemieszczenia do nowego miejsca dyslokacji Centrum w przypadku wystąpienia zagrożenia zewnętrznego oraz planowania organizacji szkolenia w nowym miejscu przy oddziaływaniu zagrożeń hybrydowych.
 
Głównym celem prowadzenia treningu było:
- doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie planowania przemieszczeń na duże odległości,
- planowanie organizacji szkolenia w nowym miejscu dyslokacji Centrum przy oddziaływaniu zagrożeń hybrydowych,
- doskonalenia procedur współpracy z jednostkami i instytucjami wojskowymi oraz niemilitarnym w zakresie zabezpieczenia przemieszczenia Centrum.

 
Komendant Centrum oceniając trening wskazał elementy, które należy doskonalić, a także uwypuklił najważniejsze aspekty planowania.
 
tekst: mjr Marcin Nawrot
zdjęcia: Jacek Mizgała

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych