BIP
AKTUALNOŚCI
Realizacja oceny  wyszkolenia bzs CSWL
23.11.2017
Od połowy listopada rozpoczęła się ocena poziomu wyszkolenia żołnierzy batalionu zabezpieczenia szkolenia CSWL

 W dniach od 17 listopada do 8 grudnia w batalionie zabezpieczenia szkolenia CSWL realizowana jest ocena poziomu wyszkolenia. Gruntownej ocenie są  poddawane wszystkie   pododdziały batalionu w trzech etapach:
 
ETAP I
Obejmujący wykonanie strzelania bojowego nr 1 z karabinka i minikarabinka oraz pistoletu wojskowego
Realizację norm szkoleniowych:
- częściowe rozkładanie broni
- składanie broni po jej częściowym rozłożeniu
- ładowanie magazynka nabojami
- nakładanie maski przeciwgazowej
- znajomość środków napadu powietrznego
- rozpoznanie sprzętu bojowego

ETAP II
Obejmujący sprawdziany wiedzy z zakresu:
- działalności szkoleniowo-metodycznej
- regulaminu ogólnego SZRP
- międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych

ETAP III
Zawody użyteczno-bojowe.

 Ocenę wyszkolenia rozpoczęto sprawdzeniem poziomu wyszkolenia strzeleckiego zgodnie z zagadnieniami zawartymi w początkowym etapie. Na koniec  dokonano oceny wyników wykonania norm szkoleniowych oraz poszczególnych strzelań.

  Jednakże, głównym i kulminacyjnym punktem oceny poziomu wyszkolenia  będą zawody użyteczno-bojowe, w których to żołnierze batalionu zabezpieczenia szkolenia CSWL będą musieli wykazać się kondycją fizyczną, umiejętnościami pracy w zespole oraz wykonaniem strzelań programowych z karabinka, pistoletu maszynowego oraz pistoletu wojskowego.
 
 
tekst: kpt. J.J
zdjęcia: st. kpr. Krzysztof Płaszczewski

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych