BIP
AKTUALNOŚCI
Szkolenie dowódców pododdziałów zmechanizowanych w CSWL
14.11.2017
W CSWL odbył się, trwający trzy tygodnie kurs specjalistyczny ze znajomości budowy i eksploatacji BWP przeznaczony dla dowódców pododdziałów zmechanizowanych

Uczestnikami kursu byli  oficerowie, którzy objęli stanowiska dowódców plutonów zmechanizowanych. W czasie szkolenia, słuchacze poznawali aspekty dotyczące budowy i eksploatacji BWP oraz uczyli się właściwego wykonywania czynności obsługowych, możliwych do przeprowadzenia na szczeblu kompanii. Obok zajęć praktycznych i teoretycznych dotyczących BWP, realizowane były tematy dotyczące planowania i właściwego przeprowadzania obsługi sprzętu w czasie dni technicznych i obsługi rocznej. Dało to słuchaczom szersze spojrzenie nie tylko na problematykę właściwego użytkowania i obsługiwania sprzętu, lecz także na zasady planowania i organizowania eksploatacji na szczeblu kompanii.
Wykładowcy i instruktorzy Cyklu Zabezpieczenia Logistycznego, z dużym zaangażowaniem wyjaśniali zagadnienia dotyczące konstrukcji BWP oraz uczyli prawidłowo go eksploatować.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne, ponieważ pozwalały one słuchaczom sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną.
Uwieńczeniem kursu był egzamin, składający się z części teoretycznej i praktycznej, który wszyscy zaliczyli  na oceny dobre i bardzo dobre.
Jak uważają prowadzący zajęcia, mjr Leszek Jaskuła i st. chor. sztab. Grzegorz Stempień, słuchacze kursu poznali podstawy wiedzy o BWP.

tekst: kpt. J.J, mjr Leszek Jaskuła
zdjęcia: mjr Leszek Jaskuła
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych