BIP
AKTUALNOŚCI
W 99 rocznicę odzyskania niepodległości
11.11.2017
10 listopada 2017 roku w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zbliżającej się kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku  Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych pułkownikowi Piotrowi Kriese. Po meldunku wciągnięto na maszt flagę państwową.
Podczas uroczystości przypomniano wydarzenia sprzed 99 laty wspominając tym samym ich znaczenie dla Narodu Polskiego. Ranga tamtych czasów pozostaje w pamięci kolejnych pokoleń. Kultywowana przez potomnych dodaje nam wiary i ducha patriotyzmu. Zobowiązuje do troski o umacnianie niepodległego państwa polskiego.
Świadkami tego podniosłego spotkania byli żołnierze i pracownicy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Uroczyste przemówienie wygłosił pułkownik Piotr Kriese. W swoim wystąpieniu podkreślił zaszczytną funkcję żołnierza. – Święto Niepodległości to dla zajmujących się obronnością dzień szczególny, bo przecież tak ważne dla żołnierza są słowa: wolność i niepodległość. – powiedział pułkownik Kriese. Przybliżono rys historyczny Narodowego Święta Niepodległości. Przypomniano, że momentem przełomowym było podpisanie 11 listopada 1918 roku przez Niemcy rozejmu w lasku pod Compiègne niedaleko Paryża. Był to ważny moment nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Wojnę przegrali wszyscy trzej zaborcy, a po 123 latach niewoli możliwe stało się odrodzenie państwa polskiego.
Uroczystość była także okazją do wręczenia awansów i wyróżnień dla żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, którzy w sposób wzorowy wypełniali swoje obowiązki oraz uzyskiwali wysokie wyniki w wykonywaniu zadań służbowych..
Ostatnim akcentem uroczystości była defilada pododdziałów Centrum. Po uroczystości na placu Klub CSWL zorganizował Poranek Niepodległościowy.

Natomiast 11 listopada Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann był głównym organizatorem uroczystości wojewódzkich z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się  w Poznaniu

Obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod Pomnikami Powstańców Wielkopolskich oraz 15. Pułku Ułanów Poznańskich oraz tablicami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego oraz  Franciszka Ratajczaka. W czasie uroczystości na Placu Wolności w Poznaniu przypomniano wydarzenia, które spowodowały, że po 123 latach rozbiorów Naród Polski odzyskał niepodległy byt państwowy.
 W przemówieniu okolicznościowym Wojewoda Wielkopolski  nawiązał do genezy rocznicy oraz jej uwarunkowań politycznych i militarnych, a także roli mieszkańców Wielkopolski w odzyskaniu niepodległości. Uczestnicy uroczystości i widzowie podziwiali program artystyczny zaprezentowany przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej 7 Dywizjony Artylerii Konnej. Następnie odbyła się defilada uczestniczących w uroczystości pododdziałów wszystkich formacji mundurowych z terenu Wielkopolski. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych reprezentował pododdział towarzeszący, pododdział honorowy wystawiła Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych.
.
tekst: kpt. Janusz Jarmużek
zdjęcia: Dorota Bogdanowicz,st.chor. Marcin Szubert

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych