BIP
AKTUALNOŚCI
Ocena sytuacji kadrowej w CSWL
07.11.2017
7 listopada odbyła się ocena sytuacji kadrowej na szczeblu Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

Ocenę sytuacji kadrowej rozpoczął Komendant CSWL płk Piotr Kriese przedstawieniem informacji o stanie realizacji zadań i wniosków przyjętych podczas OSK 2016.
Następnie bezpośrednio podlegli Komendantowi omówili sytuację kadrową w  podległych  im komórkach organizacyjnych. Wystąpienia dotyczyły m.in. obsady stanowisk służbowych, opiniowania służbowego oraz propozycji i wniosków dotyczących poprawy sytuacji kadrowej w swoich komórkach. Przełożeni w swoich wystąpieniach  przedstawili żołnierzy wyróżniających się oraz odstających w wyszkoleniu i dyscyplinie.
Ocenę sytuacji kadrowej za rok 2017 omówił i zakończył Komendant CSWL zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie  dyscypliny wojskowej oraz wykorzystanie w jak największym stopniu potencjału osobowego najlepszych żołnierzy CSWL i SPWL. W swoim wystąpieniu płk Kriese zaznaczył jak ważnym elementem jest chęć samodoskonalenia się żołnierzy we wszystkich korpusach osobowych. Dla najlepszych szeregowych szkoła podoficerska, dla najlepszych podoficerów awanse, podwyższanie klas kwalifikacyjnych oraz perespektywa zmiany korpusu poprzez studium oficerskie, dla najlepszych oficerów również otwarta droga do wyznaczania na wyższe stanowiska służbowe, a ponadto kursy językowe na wszystkich poziomach oraz kursy doskonalenia zawodowego.


Tekst i zdjęcia: kpt.J.J

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych